bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Doe mee aan de enquête bouwtechnisch bestek woningbouw VMSW en maturiteitsniveau BIM

Het Facilitair Bedrijf onderzoekt of het mogelijk is om in de toekomst het gebruik van het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw van de VMSW te stimuleren via de bestekken. Daarom wil het van architecten weten hoe breed gedragen en bekend het bestek is en op welke gebieden het voor verbetering vatbaar zou zijn. Daarnaast wil het via de vragenlijst peilen naar het BIM-maturiteitsniveau onder architecten in Vlaanderen.

In het streven naar meer standaardisatie, verkent de afdeling Bouwprojecten van het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid de optie om in de toekomst het gebruik van het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw van de VMSW te stimuleren via de bestekken. Daarom wil het onderzoeken hoe breed gedragen en bekend het bestek reeds is onder architecten en op welke gebieden het voor verbetering vatbaar zou zijn.

Min of meer los daarvan – en eerder in het kader van verdere digitalisering van de overheid – wordt in een tweede luik gepeild naar het BIM-maturiteitsniveau onder architecten in Vlaanderen. Building Information Modelling (of Management) kan immers op vele manieren toegepast worden, gaande van enkel tekenen tot het volledig digitaal delen van het dossier met andere betrokken partijen.

Het invullen van de vragenlijst duurt 5 à 10 minuten. Na afloop worden de resultaten bezorgd aan de Orde van de Architecten. 

>>> Ga naar de enquête >>>

Om zoveel mogelijk architecten te bereiken, werd door het Facilitair Bedrijf gevraagd om deze enquête te versturen vanuit de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten. De Orde verleent graag zijn ondersteuning aan soortgelijke initiatieven, gezien de uitvloei een belangrijke, positieve impact kan hebben op het architectenberoep.

08 november 2019