bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Inspiratiedag 'De architect in (r)evolutie': dit zijn onze 14 sprekers

Tijdens de Inspiratiedag op 24 april gaan we samen met architecten, politici, projectontwikkelaars en academici dieper in op wat er echt leeft binnen onze sector en denken we na over de toekomst van ons beroep. Als architect, stagiair-architect of laatstejaarsstudent architectuur kan u actief deelnemen door uw stem uit te brengen en vragen te stellen. We hebben dus alle ingrediƫnten in huis om er een boeiende en leerrijke namiddag van te maken. Maak alvast kennis met onze 14 sprekers.

Keynotespreker

Xander Vermeulen Windsant

Xander Vermeulen Windsant (Haarlem NL, 1979) studeerde aan de TU Delft. Na een aantal jaar bij Claus en Kaan Architecten te hebben gewerkt, startte hij in 2010 zijn eigen bureau XVW architectuur. Sindsdien werkt hij met een klein team in Amsterdam en ’s-Hertogenbosch aan uiteenlopende projecten, vooral woningbouw. Van kleine particuliere projecten, middelgrote nieuwbouw tot grootschalige renovatie, van sociale huur en betaalbare koop tot persoonlijk maatwerk. In alle projecten staat een directe samenwerking met de toekomstige bewoners centraal. Één van deze projecten, Kleiburg (ontworpen in samenwerking met de collega’s van NL Architects), won in 2017 de Dutch Design Award en de Europese Architectuurprijs voor hedendaagse architectuur, de Mies van der Rohe Award.

Maatschappelijk werker of huurling?

 

Xander Vermeulen Windsant neemt ook deel aan het eerste panelgesprek
 

Kristiaan Borret

Kristiaan Borret is bouwmeester maître architecte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 2015. Hij is burgerlijk ingenieur-architect van opleiding (KU Leuven) en behaalde aanvullende diploma’s baccalaureaat wijsbegeerte (KU Leuven), science politique et affaires publiques (UCL) en een master in urbanisme (Barcelona). Van 2006 tot 2014 was hij stadsbouwmeester van Antwerpen. Hij is tevens gastprofessor stadsontwerp aan de Universiteit Gent sinds 2005. Kristiaan Borret verrichte theoretisch en conceptueel onderzoek naar hedendaagse transformaties van stad, stedelijkheid en publieke ruimte. Hij heeft eveneens meegewerkt aan diverse projecten voor stadsontwerp, de publieke ruimte en infrastructuur in België, Nederland en Frankrijk. In 2013 ontving de tweejaarlijkse Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Architectuur.

Lorenzo Van Tornhaut

Als derde generatie van een aannemersfamilie groeide Lorenzo Van Tornhaut op tussen bakstenen en beton. Al zeer jong wilde hij architect worden. Uiteindelijk ging hij aan de Universiteit Gent burgerlijk ingenieur-architect studeren omwille van de zeer brede kennisbasis die daar werd meegegeven. Hij startte zijn stage en deed een MaNaBa bedrijfseconomie aan de UGent omdat hij een economische basis cruciaal vond als actor in de bouwsector. Na 5 jaar als architect te hebben gewerkt, in een breed scala van opdrachten, wou hij zijn ondernemingszin combineren met zijn liefde voor architectuur en bouwen. De overstap naar het familiebedrijf, dat ondertussen zelf op grote schaal aan projectontwikkeling deed en nood had aan versterking, was een mooie kans om de opgedane ervaringen om te zetten in goed opdrachtgeverschap en ondernemen.

Lode Ceyssens

Lode Ceyssens (°1972) studeerde af als industrieel ingenieur landbouw in Geel. Daarna was hij van 1995 tot 1996 procesengineer bij Procter & Gamble. Vervolgens van 1996 tot 1999 bediende bij de Groene Kring, van 1999 tot 2001 organisatieconsulent van de Boerenbond en van 2001 tot 2004 directer van de vzw ’t Zuivelcentrum. Ook de politiek boeide hem. In 1994 kwam hij voor het eerst op voor de – toen nog – CVP en werd hij verkozen als gemeenteraadslid in Meeuwen-Gruitrode. Later werd hij schepen en in 2003 gordde hij de burgemeesterssjerp om. In 2019 werd hij de eerste burgemeester van de fusiegemeente Oudsbergen. Ook in de Limburgse en nationale politiek ging de bal aan het rollen. Lode Ceyssens was van 2000 tot 2009 provincieraadslid en werkte van 2004 tot 2009 op de kabinetten van Vlaams ministers Kris Peeters en Hilde Crevits. Sinds 2009 zetelt hij zelf voor CD&V in het Vlaams Parlement en is hij vast lid van de commissie Mobiliteit en Openbare werken, de commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en de Commissie Landbouw.

Ontwerper en/of uitvoerder?

 

Marc Dillen

Marc Dillen behaalde een licentie economische wetenschappen en aansluitend een master of business administration aan de KU Leuven. Vandaag is hij naast directeur-generaal bij Grondbank en Tracimat ook directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw, met 10.000 aangesloten bouwbedrijven de meest representatieve beroepsorganisatie voor de bouwsector in Vlaanderen. De Vlaamse Confederatie Bouw verdedigt de belangen van de aannemers en zoekt naar concrete oplossingen op maat van de bouwbedrijven. Haar belangrijkste troef is haar deskundigheid in bouwzaken. Ook voor de Vlaamse regering en de Vlaamse overheid is VCB de bouwexpert bij uitstek.

Koen Baeyens

Koen Baeyens (°1980 Gent) is mede-zaakvoerder van GRAUX & BAEYENS architecten, dat hij samen met Basile Graux in 2005 oprichtte. De afgelopen 14 jaar werd een uitgebreide portfolio opgebouwd met een uitgesproken architecturale visie. Het 7 koppige team kiest voor een ver doorgedreven ontwerpend onderzoek, vertrekkende vanuit de stedenbouwkundige context tot het interieur en haar details. De opdrachten zijn divers van schaal (private woningen, groepswoningen, kantoren, open oproep) en hebben steeds een complexiteit in zich, gaande van hun ongewone sites (bv. restpercelen, ingesloten rijwoningen, hoekpercelen), het moeten verzoenen van tegenstrijdige functies (wonen versus semipublieke werkplekken), strikte stedenbouwkundige voorschriften, integreren van historisch waardevol patrimonium en budget. Een sterke dossierkennis, gedrevenheid en een uitgebreide dialoog met alle betrokken partijen worden beschouwd als hun sterkste wapens.

Dominique Van Cauwenberghe

Samen met twee vennoten is Dominique Van Cauwenberghe de drijvende kracht achter architectenbureau Arch_ID Architecten in Deinze. Het bureau heeft een junior, medior en senior architect in huis en beschikt over een uitgebreide kennis over wetgevingen, attesten en aansprakelijkheid. Dominique Van Cauwenberghe is lid van Architecten-Bouwers, een vakgroep met als voornaamste doelstelling de bouwheer kwaliteitsarchitectuur te bieden samen met een verzekeringspolis die het budget en de uitvoeringstermijn waarborgt. In 2013 werd ze genomineerd voor de Belgische Prijs voor Architectuur en Energie en met Archipel reist ze de wereld rond om architectuur te ontdekken.

Kristof Uytterhoeven

Kristof Uytterhoeven promoveerde in 2000 tot doctor in de rechten aan de KU Leuven. Vandaag is hij als hoofddocent verbonden aan de faculteit architectuur van de KU Leuven, waar hij verbintenissen- en goederenrecht, bouwrecht en deontologie doceert aan de masterstudenten architectuur en interieurarchitectuur. Kristof Uytterhoeven is ook advocaat en vennoot bij het advocatenkantoor Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten (Legal Office). Als advocaat legt hij zich toe op het privaat- en publiekrechtelijk bouwrecht in de ruime zin, met een bijzondere expertise op het vlak van bouwcontracten, aansprakelijkheden en verzekeringen in de bouwsector, overheidsopdrachten en het statuut en de deontologie van de architect. Hij is auteur van talrijke academische publicaties en is een veelgevraagd spreker op studiedagen en seminaries.

Beschermde soort of loslopend wild?

 

Marnik Dehaen

Marnik Dehaen, afgestudeerd als architect aan het Sint-Lukas instituut te Brussel (1993) is reeds 26 jaar actief praktiserend architect en zaakvoerder van C2O Architects dat hoofdzakelijk actief is in de woningbouwsector. In 2009-2013 realiseerde hij mee het Asphaltco-masterplan van de gemeente Asse met o.a. een nieuwe brandweerkazerne en nieuw jeugdcentrum. Datzelfde jaar werd hij verkozen in de provinciale raad Vlaams-Brabant en Brussel. Op Vlaams niveau werd hij in 2013 verkozen tot secretaris en in 2015 verkozen tot voorzitter van de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten. Bij zijn herverkiezing eind 2017 werd hij verkozen tot nationaal voorzitter van de Orde van Architecten. Met o.a. de Verklaring van Davos ‘Naar een kwaliteitsvolle Baukultur voor Europa’ als instrument timmert hij verder aan de verbetering van het statuut van de architect en de erkenning van zijn maatschappelijke rol. Binnen de Europese context doet hij dit via de ACE en mogelijk binnenkort ook via een adviesrol aan de Europese Commissie.

Luc Deleu

Luc Deleu (°Duffel 1944) behaalde in 1969 het diploma van architect aan het Hoger Architectuurinstituut Sint-Lukas, Brussel. In 1970 richtte hij T.O.P. office op. Later, in 1973, lanceerde hij het begrip Orbanisme, dat staat voor architectuur op wereldschaal (in plaats van het urbanisme dat op schaal is van de stad). In 2013 ontving hij het BWMSTR label I en de Vlaamse Cultuurprijs voor Beeldende Kunst. Datzelfde jaar werd hij benoemd tot Doctor Honoris Causa aan de faculteit architectuur en kunst van de Universiteit Hasselt. Luc Deleu gaf lezingen of was gastdocent in België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Ierland, India, Italië, Nieuw-Zeeland, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk., de Verenigde Staten, de voormalige U.S.S.R. en Zwitserland. Hij maakte containerinstallaties in meer dan 20 steden in binnen- en buitenland.

Dirk Vermeersch

Dirk Vermeersch is erevoorzitter van de rechtbanken van koophandel te Brugge, Ieper en Veurne. Hij studeerde rechten aan de Universiteit Gent (1974) en werd advocaat aan de balie te Brugge tot hij in februari 1990 rechter werd. Na zijn pensionering in februari 2018 werd hij opnieuw advocaat aan de balie van West-Vlaanderen. Sinds februari 2001 is hij rechtskundig bijzitter (juridisch assessor) bij de provinciale raad van West-Vlaanderen. Erg begaan met de evolutie van het beroep is hij vandaag ook actief in het college Deontologie van de Vlaamse Raad. Gedurende zijn lange carrière bouwde hij een belangrijke expertise op en verstrekte hij tal van juridische adviezen ten behoeve van de Orde van Architecten. Dirk Vermeersch is ridder in de Leopoldsorde en commandeur in de Kroonorde.

Inez De Coninck

Inez De Coninck (°1977) studeerde in 2000 af als architect aan het Sint-Lukas Gent en in 2003 als stedenbouwkundige aan het Sint-Lukas Brussel. Tot 2004 was ze architect-stedenbouwkundige bij Projectbureau Signa in Brussel. Van 2004 tot 2011 was ze stedenbouwkundige bij Intercommunale Haviland en ook ingeschreven als architect. Tussen 2011 en 2014 werkte ze als stedenbouwkundige bij Intercommunale Solva en als gebouwenbeheerder bij vzw de Rand. Sinds januari 2013 is Inez De Coninck
N-VA-schepen van ruimtelijke ordening, wonen, leefmilieu, publieke ruimte en dierenwelzijn in de gemeente Opwijk. In juni 2014 werd ze verkozen als federaal volksvertegenwoordiger. In het federaal parlement is ze naast vast lid van de commissie Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven ook plaatsvervangend lid van de commissie Bedrijfsleven waar ze werkt rond thema’s van architecten.

Conclusie

Rik Neven

Rik Neven is zaakvoerder van Redactiebureau Palindroom, een tweetalig tekstbureau dat gespecialiseerd in redactie en communicatie over bouw, architectuur en duurzaamheid. Palindroom levert redactiewerk en vertalingen voor meer dan 15 bouwvakbladen. Palindroom is ook de drijvende kracht achter www.architectura.be, de meest bezochte website voor architecten in België. Daarnaast organiseert Redactiebureau Palindroom regelmatig events voor architecten en andere bouwprofessionals. Op de jongste editie van Batibouw organiseerde Palindroom een debat rond de ecologische impact van de bouwsector en de Belgian Building Awards.

Moderator

Liesbeth Indeherberge

Liesbeth Indeherberge is journaliste bij VRT NWS. Ze is gespecialiseerd in justitieverslaggeving, maar maakte ook jarenlang radioreportages voor Radio 1. Recent maakte ze ook een veelbesproken televisiedocumentaire voor het reportagemagazine Pano. Liesbeth studeerde politieke wetenschappen aan de KU Leuven, behaalde een postgraduaat journalistiek aan het Vlekho en een master in de rechten aan de VUB. Ze werkt sinds 2003 bij de VRT.

Het is niet meer mogelijk om in te schrijven.

'Be a voice, not an echo'
#InspiratiedagOvA

01 april 2019