bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Leuven wil met erfgoedverordening niet-beschermde waardevolle panden behouden

De Leuvense gemeenteraad keurt maandagavond een erfgoedverordening goed waarmee het stadsbestuur in de toekomst niet-beschermde, waardevolle panden wil behoeden voor afbraak. De verordening is van kracht voor de waardevolle panden die reeds geïnventariseerd zijn in de binnenstad en in Wijgmaal. Eenmaal dat ook in Heverlee en daarna in Kessel-Lo en Wilsele gebeurd is, zal de verordening ook daar toegepast worden.

"Met de verordening willen we de eigenaars, bouwheren en architecten doen nadenken over de historische waarde van het gebouw op zich en het belang ervan in de context van de omgeving. Afbraak zal nog enkel kunnen met een zeer grondige motivatie die aantoont dat de kwaliteit van de woning dermate ondermaats is dat er geen alternatief is. De verordening slaat niet enkel op de gevel, maar ook op waardevolle elementen in het gebouw zoals dakspanten of vloer. We voeren ook een premie in waarmee 40 procent van de meerkosten worden vergoed met een maximum van 7.500 euro", aldus Dirk Vansina (CD&V), schepen van onroerend erfgoed.

De erfgoedverordening is volgens Vansina nodig wegens de toenemende druk op dergelijke waardevolle panden. Hij verwijst hierbij onder meer naar bouwaanvragen in het Nieuw Kwartier. De afgelopen decennia werden in Leuven bovendien verschillende dergelijke gebouwen gesloopt. De sloop van een pand in de historische huizenrij in de Mechelsestraat bijvoorbeeld gaf enkele jaren geleden aanleiding tot heel wat commotie. "Dergelijke sloop zal in de toekomst niet meer kunnen", aldus Vansina. Leuven richtte ook een erfgoedraad op die dergelijke bouwaanvragen moet adviseren.

Bron: Belga

24 oktober 2018