bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Provincies starten met eigen beleidsplan, in afwachting van Vlaams decreet

De Vlaamse decreten die de betonstop onderbouwen raken deze legislatuur niet meer goedgekeurd, maar de provincies zijn in afwachting toch gestart met de opmaak van hun eigen plannen. In de meeste provincies begint dit jaar een inspraakprocedure voor de bevolking.

De uitwerking van de betonstop, de Vlaamse ambitie om vanaf 2040 geen open ruimte meer aan te snijden, wordt een zaak voor de volgende Vlaamse regering. De huidige kijkt op tegen juridische bezwaren, waardoor het onmogelijk is geworden alles nog voor de verkiezingen af te werken.

"We zaten natuurlijk allemaal te wachten op die decreten", zegt Ann Schevenels, gedeputeerde in Vlaams-Brabant. "Maar het zal er ons niet van weerhouden ons eigen traject voort te zetten", vult Luk Lemmens van de provincie Antwerpen aan.

De provincies gaven maandag een stand van zaken over de opmaak van hun eigen beleidsplannen. Daarmee helpen ze de gemeenten om over de grenzen heen de ruimte efficiënter in te vullen. In West-Vlaanderen, bijvoorbeeld, startte de provincie al een grondenbank op om het domein de Gavers verder uit te breiden en landbouwers de kans te geven hun activiteiten op efficiëntere plaatsen voort te zetten.

In Limburg wordt in grote mate gefocust op mobiliteit. "We hebben in onze provincie niet zoveel knooppunten voor openbaar vervoer", zegt gedeputeerde Inge Moors. "Daarom hebben we een kaart uitgewerkt waar er wel goede knooppunten liggen, met ook andere voorzieningen. Als provincie zien we er op toe dat ook onze troeven worden uitgespeeld, zoals onze ligging nabij Nederland en Duitsland."

In de meeste gemeenten start nog dit jaar een inspraakronde met de bevolking. "Burgerparticipatie krijgt bij ons een prominente rol", zegt Annemie Charlier van Oost-Vlaanderen. "In het najaar leggen we onze voorbereidingen voor aan de bevolking."

Tegelijk werken ook de driehonderd Vlaamse gemeenten aan hun beleidsplannen. "Maar we merken bij hen een groot verschil in ritme", zegt Ann Schevenels. "De ene is actiever dan de andere. We willen hen bij de hand nemen als gelijkwaardige partners."

Bron: Belga

02 april 2019