bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Vlaamse Regering heft vestigingsreglementering voor bouwberoepen op: iedereen kan nu bouwbedrijf starten

Onder druk van een Europese richtlijn en na advies van de Raad van State hief de Vlaamse Regering vandaag definitief de koninklijke besluiten op over de beroepsbekwaamheden van de gereglementeerde bouwgerelateerde beroepen. Dit betekent dat voor elf bouwberoepen de vereiste beroepsbekwaamheden niet meer nodig zijn en iedereen een bouwbedrijf kan starten. Wat met de garanties voor de consument?

Lees hieronder het persbericht van de Vlaamse Confederatie Bouw.

VCB betreurt afschaffing van vestigingsreglementering voor bouwberoepen

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) betreurt de definitieve beslissing van de Vlaamse regering van vandaag om de vestigingsreglementering voor de bouwberoepen af te schaffen. Vanaf volgend jaar kan iedereen een bouwbedrijf starten zonder passend diploma, zonder bewijs van beroepservaring of zonder een examen af te leggen bij de Centrale Examencommissie terwijl een minimum aan voorkennis een absolute noodzaak is om te starten in de bouw.

De bouwsector heeft de afgelopen jaren een grote technische evolutie doorgemaakt. Een aannemer kan de vereiste kwaliteit niet meer leveren zonder technische bagage en een professionele instelling. De afschaffing van de vestigingswet ondermijnt het vakmanschap in de bouw. Een update was meer op zijn plaats geweest, zeker in combinatie met de grote opleidingsinspanningen die de Vlaamse bouw permanent levert.

Ook voor starters is de afschaffing een nadeel. Een ondernemer zonder vakkennis loopt een hoger risico op een faillissement. De vestigingswetgeving houdt niet alle roekeloze starters tegen. Maar het beperkt hun aantal sterk. Is de Vlaamse economie echt gebaat bij grote aantallen nieuwe ondernemingen die niet levensvatbaar zijn?

De vestigingswet is bovendien een vorm van bescherming van de consument. Die gaat met de afschaffing van de vestigingswet verloren. De recente Pano-reportage over faillissementsfraude maakte alvast duidelijk dat liberalisering vaak haaks staat op consumentenbescherming. Avonturiers zullen zonder kennis van zaken alle zelfstandige bouwberoepen kunnen uitoefenen, met als zeker gevolg meer slechte uitvoeringen en meer betwistingen achteraf.

De boodschap van de VCB aan de Vlaamse regering was: schaf het systeem niet af, maar verbeter het en stuur bij waar nodig. De Vlaamse regering is hier spijtig genoeg niet op ingegaan.

19 oktober 2018