bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Vlaamse regering neemt voor 75 miljoen euro bijkomende klimaatmaatregelen 

De Vlaamse regering neemt voor 75 miljoen euro bijkomende klimaatmaatregelen. Dat hebben Vlaams minister-president Geert Bourgeois, minister van Energie Lydia Peeters en minister van Omgeving Koen Van den Heuvel op 29 aangekondigd na afloop van de Vlaamse ministerraad.

De middelen komen bovenop de eerder genomen maatregelen en de afspraken in het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP). De grootste bijkomende budgetten gaan naar de energetische renovatie van sociale woningen (20 miljoen euro) en van het onderwijspatrimonium (15 miljoen euro).

In antwoord op de klimaatbetogingen kondigde Vlaams minister-president Geert Bourgeois eind januari in het Vlaams Parlement aan dat zijn regering bijkomende klimaatinspanningen zou onderzoeken.

Bourgeois blijft er wel bij dat zijn regering al heel wat gedaan heeft op het vlak van energie en klimaat en dat ook het eerder goedgekeurde Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) bulkt van de ambitie en van de maatregelen. Toch gaat zijn regering nu op de valreep nog een tandje bijsteken, enerzijds door een aantal maatregelen uit het VEKP versneld uit te voeren en anderzijds door 75 miljoen euro aan bijkomende klimaatingrepen.

Het gaat om middelen uit het Vlaams Klimaatfonds. Die zullen onder meer ingezet worden voor energierenovaties bij sociale woningen (20 miljoen euro) en in het onderwijspatrimonium (15 miljoen euro). Er gaat ook 10 miljoen euro naar walstroominfrastructuur, combimobiliteit en laadinfrastructuur, 3 miljoen euro naar de vergroening van de voertuigen van De Lijn en 2 miljoen euro naar bosuitbreidingssubsidies.

De regering maakt ook extra middelen (4 miljoen euro) vrij voor de sloop- en heropbouwpremie. "Die premie van 7.500 euro werd in maart gelanceerd en is intussen 403 keer aangevraagd", zegt Open Vld-minister Lydia Peeters. Daarnaast komt ook het noodkoopfonds eraan. Dit fonds helpt 'noodkopers', mensen met een laag inkomen die een goedkope maar minderwaardige woning gekocht hebben, om hun woning energetisch te renoveren. OCMW's zullen in samenwerking met de Energiehuizen projecten opzetten waarbij zulke 'noodkopers' een renteloze lening van maximaal 25.000 euro kunnen krijgen.

De regering richt ook een Opvolgpanel op. Dat panel moet het gevoerde klimaatbeleid evalueren en de genomen maatregelen monitoren. Het panel, dat op korte termijn zal samengesteld worden, zal ook kunnen onderzoeken welke bijkomende maatregelen de volgende Vlaamse regering zou kunnen nemen en wat de budgettaire en maatschappelijke impact is van die maatregelen.

"De oprichting van het opvolgpanel is een nieuwe belangrijke stap in ons traject naar een versterkt klimaatbeleid", zegt Koen Van den Heuvel. "We brengen op deze manier kennis over de verschillende domeinen samen. De experts zullen bijkomende klimaatvoorstellen aanbevelen gebaseerd op haalbaarheid, betaalbaarheid en impact".
 

01 april 2019