bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

VRT zet samenwerking met architecten- en ingenieursteam rond nieuwbouw stop

De VRT zet met onmiddellijke ingang de samenwerking stop met de tijdelijke vereniging van architecten en ingenieurs voor haar nieuwe gebouw. Dat heeft de raad van bestuur beslist op voorstel van de directie van de VRT. Er zal worden gekozen voor een nieuw ontwerp, maar over de timing kan de woordvoerder vandaag niets kwijt.

Foto: Shutterstock

Het huidige ontwerp is van de tijdelijke vereniging Robbrecht & Daem + Dierendonckblancke architects + Arup UK + VK group. De VRT zegt vandaag dat ze het contract met deze vereniging heeft verbroken, omdat ze haar vertrouwen heeft verloren dat het bouwproject, met alle afgesproken functionaliteiten, binnen budget kan worden gerealiseerd. De directie noemt de budgetoverschrijding "onaanvaardbaar". "Dit budget steunt op zelffinanciering via de verkoop van de gronden en de efficiëntiewinst door een kleiner en zuiniger gebouw neer te zetten. De VRT houdt zich daarbij aan de afspraken die met de Vlaamse regering zijn gemaakt", klinkt het.

De VRT hakte in 2012 de knoop door om een nieuwbouw te zetten op de huidige site aan de Reyerslaan in Schaarbeek. In 2015 werd gekozen voor het huidige team architecten, die het definitieve ontwerp vorig jaar bekendmaakten. Maar in een bericht van De Tijd van enkele weken geleden lekte uit dat deze zomer een clash was ontstaan tussen de VRT-top en het architectenteam over de oplopende kosten. De offertes van aannemers zouden allemaal minstens 186 miljoen euro hebben bedragen, wat fors meer is dan de beoogde 150 miljoen euro. De VRT wilde dat het project zou worden aangepast, wat dan weer tot onenigheid leidde met de architecten. De heisa veroorzaakte ook vertraging: een verhuis zou pas voor 2024 zijn, gaf de VRT zelf mee in juni.

Nu is beslist om de samenwerking stop te zetten en te kiezen voor een nieuw ontwerp. De VRT zal daarvoor een nieuwe procedure opstarten. Welke gevolgen dit heeft voor de timing, kon de woordvoerder niet zeggen. Maar de VRT zegt wel "extra voorbereid te zijn". "In het huidige traject zijn kennis en inzichten opgebouwd rond hoe de VRT media zal maken in de toekomst. Die vormen een sterke basis voor een nieuw ontwerp, binnen de budgettaire contouren", luidt het.

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle betreurt dat door de stopzetting van de samenwerking tussen de VRT en de tijdelijke vereniging van architecten en ingenieurs die verantwoordelijk was voor de nieuwbouw van de openbare omroep. "Er is de afgelopen jaren heel wat werk verricht om het nieuwe VRT-gebouw te realiseren, het is jammer dat een deel van het werk verloren gaat", reageert minister Dalle teleurgesteld. Maar hij toont ook begrip. "Het nieuwe gebouw moet gerealiseerd worden binnen een duidelijk budgettair kader, de VRT geeft aan dat dit met het huidige architectenbureau onmogelijk is geworden." Dalle is ervan overtuigd "dat de VRT nu de nodige stappen zal zetten om zo snel mogelijk een oplossing te vinden en een nieuw mediagebouw zal realiseren dat klaar is voor de toekomst aan de Reyerslaan in Brussel binnen budget".

"Offertes in Brussel liggen vaak boven de ramingen"

Brussels bouwmeester Kristiaan Borret is verrast over de stopzetting van de samenwerking van de VRT met het architecten- en ingenieursteam voor zijn nieuwbouw. Toch stelt de bouwmeester ook vast dat offertes in Brussel vaak boven de ramingen liggen.

"Ik stel de laatste tijd regelmatig vast dat de offertes in Brussel ver boven de ramingen liggen. Er is momenteel een hoogconjunctuur van bouw- en infrastructuurprojecten waardoor het marktmechanisme toelaat dat de aannemers hoge prijzen kunnen vragen, zeker voor Brusselse werven die vaak wat lastiger zijn", stelt bouwmeester Borret vast.

"Ik ben wel verrast dat men er niet in geslaagd is tot een herwerking van het ontwerp te komen. Het project voortzetten is nog altijd het beste, niet alleen omdat het een uitstekend ontwerp is, maar ook om het tijdsverlies te beperken. De herontwikkeling van de site Reyers mag niet te veel vertragen en moet vooral het ambitieniveau behouden van projecten zoals het mediacentrum Frame", vindt Borret.

Toch blijft het ook voor de Brusselse bouwmeester uitzonderlijk dat een project van dergelijke omvang wordt stopgezet. "Bij mijn weten is dit momenteel het enige grote project dat om die reden stopgezet wordt. Contractueel kan het altijd maar het is echt een teken dat de relatie slecht is", besluit Borret.

Bron: Belga

 

04 november 2019