Het ereloon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het ereloon van de architect bestaan geen vaste tarieven. Om achteraf discussie te vermijden, maakt u het best van in het begin hierover duidelijke en sluitende afspraken.

Bij de onderhandeling over het ereloon dient u rekening te houden met de omvang van de opdracht en het bijhorende takenpakket van de architect. Een studie in 2015 uitgevoerd door de KU Leuven wees uit dat een nieuwbouw eengezinswoning van 200 m² gemiddeld 331 werkuren opslorpt, een grondige verbouwing van 200 m² gemiddeld 603 werkuren. Dit om u maar een idee te geven*.

Een vrije onderhandeling over de overeenkomst voor de architectenopdracht is de regel. Wel is de architect verplicht minstens de aanvraag voor de omgevingsvergunning op te maken en controle uit te oefenen op de uitgevoerde werkzaamheden volgens de geldende wettelijke bepalingen.

Het ereloon kan op verschillende manieren worden bepaald. Het kan berekend worden als percentage van de reële bouwkost, het kan een forfaitair bedrag zijn, er kan een uurvergoeding overeengekomen worden of u kan een combinatie van deze mogelijkheden afspreken. De architect moet op een duidelijke en voor de bouwheer begrijpelijke wijze omschrijven welke diensten hij contractueel levert en aanrekent.

De betaling van het ereloon gebeurt meestal naarmate de werken vorderen en volgens de voorwaarden die in het contract zijn opgenomen.

*gebruik onze rekenmodule en bereken zelf hoeveel werkuren een architect gemiddeld presteert bij een nieuwbouw- of verbouwingsproject.