bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Bouwshift: Impact & Kansen 2022

De federale regering heeft duidelijke klimaatdoelen gesteld. Daarmee krijgt de Bouwshift een flinke impuls. Hoe ziet de financiering eruit? Hoe gaan we verdichten? Wat is de impact op uw vastgoedprojecten? Waar liggen uw opportuniteiten? Dat hoort u o.a. van het kabinet van minister Zuhal Demir tijdens de nieuwste editie van onze bekende studiedag Bouwshift Impact & Kansen op 18 oktober. 

In 1 dag krijgt u een zeer actuele update van Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) en de Bouwshift. Met experten van o.a. de VLM en Taskforce Bouwshift. En praktijkcases van o.a. Stad Gent. We kijken naar de actuele stand van zaken rondom het beleid en de aanpak vooral gericht op de financiering, planschade/baten en de opportuniteiten voor verdichting.

Sprekers:
• Johan Braet, Kabinet Minister Zuhal Demir
• Hilde Van Leirsberghe, Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
• Alexander Maekelberg, Antea Group Belgium
• Philippe Van Wesenbeeck, Stad Gent
• Erik Grietens, Bond Beter Leefmilieu (BBL)
• Uw moderator: Mieke Paelinck, HOGENT en Taskforce Bouwshift

In 1 dag:
1. Actuele Keynotes Overheid: financiering & verdichting Bouwshift
2. VLM over Herverkaveling in RUP: financiële regeling & verdichting
3. Verstedelijking & verdichting
4. Praktijkcase: Kwaliteitsvolle verdichting
5. Aanpak Stad Gent: Alternatieve financieringsvormen bouwshift

Kortom, in 1 dag krijgt u een zeer actueel en praktisch overzicht van de Bouwshift. Waar liggen uw aandachtspunten en oplossingen als stad, gemeente en ontwikkelaar? Aan o.a. overheden bieden wij een gereduceerd tarief.

Organisatie: SPRYG

Meer info en inschrijven op spryg.com/be/events/bouwshift

Waar en wanneer?

Crowne Plaza, Gerard Le Grellelaan 10, 2020 Antwerpen
Bereken route met Google Maps

dinsdag 18 oktober

iCal