bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Juridische aspecten van vastgoed - Wegwijs in ruimtelijke ordening en omgeving

Deze opleiding biedt een overzicht en stand van zaken van de huidige Vlaamse wetgeving inzake ruimtelijke ordening en de daarmee samenhangende bescherming van de leefomgeving. De uitgebreide regelgeving wordt thematisch besproken én praktisch toegelicht. Een fictief project loopt als een rode draad doorheen de opleiding. Hierin zijn tal van aspecten verweven van de te behandelen wetgeving inzake ruimte en omgeving. Tijdens de lessen is er ruime gelegenheid tot vraagstelling en discussie.

Het lesmateriaal omvat een thematisch uitgeschreven syllabus, ppt, en documentatiebundel met rechtspraak en praktische oefeningen. 
Dit programma wordt voor het 6de opeenvolgende jaar georganiseerd (en geactualiseerd). In deze editie wordt bijzondere aandacht besteed aan de nieuwe omgevingsvergunning die in februari 2017 in werking trad.

Steeds meer worden ruimtelijke ordening en leefmilieubescherming gekaderd onder de koepel van het 'omgevingsrecht', een optelsom van een reeks samenhangende rechtsgebieden die betrekking hebben op de ordening en de bescherming van de fysieke leefomgeving: ruimtelijk bestuursrecht, milieu(hygiëne)recht, natuurbeschermingsrecht, waterrecht, effectenbeoordeling.

Na afloop van de opleiding kan u:

  • De relevante ruimtelijke planningsinstrumenten situeren, raadplegen en hanteren
  • De risico's en gevolgen verbonden aan de niet-naleving van de wetgeving inschatten én terzake een voorkomingsbeleid voeren
  • De vergunbaarheid van een project inschatten op basis van de (uitgebreide) wettelijke beoordelingscriteria
  • Het volledig verloop van een vergunningsprocedure beschrijven en opvolgen
  • Een concreet (vastgoed)project volledig beschrijven en opvolgen in functie van de toe te passen wetgeving inzake ruimtelijke ordening én omgeving

Inschrijven voor 17 januari.

Het volledige programma en meer info

Waar en wanneer?

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, E. Sabbelaan 53 Kortrijk
Bereken route met Google Maps

maandag 22, 29 januari, 5, 19, 26 februari, 5, 12, 26 maart 2018

iCal