bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

BWMSTR Label. Inspire to expire

Binnen het BWMSTR-label onderzochten academici en experten hoe het gewestplan tot stand kwam, maar bovenal hoe we er terug vanaf kunnen geraken. De tentoonstelling Inspire to expire toont het resultaat van deze zoektocht.

Het gewestplan

De Vlaamse ruimtelijke ordening is onlosmakelijk verbonden met de gewestplannen. Deze plannen werden opgemaakt tijdens de jaren 1970 voor het hele Belgische grondgebied. Ze bepalen 50 jaar later nog steeds waar er gebouwd en niet gebouwd mag worden. De voorstudies van deze plannen bevatten destijds erg vooruitstrevende ideeën, maar in de verdere uitwerking domineerde steeds meer een realpolitik. Onder druk van grondeigenaars werd de oppervlakte woongebied op de plannen steeds groter. Zo groot dat we vandaag nog minstens een miljoen woningen kwijt kunnen op onbebouwde percelen. Ondertussen zijn de plannen niet meer aangepast aan de noden en wensen. Hoewel de vorige Vlaamse regering een betonstop afkondigde, laten de gewestplannen in de praktijk nog een ongebreidelde verstedelijking van het platteland toe. Daarmee leggen ze een stevige hypotheek op onze toekomst.

Meer info

Waar en wanneer?

deSingel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen
Bereken route met Google Maps

van 16 oktober 2020 tot 28 maart 2021

iCal