{"template":"filter.tpl","renderTo":"[data-component=\"Application\/Components\/Filter\"]","id":"Filter1","classes":["non-ajax"],"components":[],"listeners":[],"eventRouting":[],"attributes":[],"debugMode":false,"filters":[{"template":"template.tpl","renderTo":null,"id":"CheckboxGroup2","classes":["filter__fieldset"],"components":[],"listeners":[],"eventRouting":[],"attributes":[],"debugMode":false,"name":"publication_group","title":"Publication_group","filterValue":["Bouwheer","Architect","Iedereen"],"options":[{"id":"Architect","name":"Architect"},{"id":"Bouwheer","name":"Bouwheer"}],"labelKey":"name","valueKey":"id","component":"Application\/Components\/Filter\/Filterable\/CheckboxGroup"},{"template":"template.tpl","renderTo":null,"id":"YearMonthGroup3","classes":[],"components":[],"listeners":[],"eventRouting":[],"attributes":[],"debugMode":false,"name":"item_date_month_year","title":"Item_date_month_year","filterValue":[],"options":[{"id":"February\/2018","name":"February\/2018"},{"id":"November\/2017","name":"November\/2017"},{"id":"July\/2018","name":"July\/2018"},{"id":"October\/2017","name":"October\/2017"},{"id":"January\/2019","name":"January\/2019"},{"id":"November\/2018","name":"November\/2018"},{"id":"September\/2017","name":"September\/2017"},{"id":"August\/2018","name":"August\/2018"},{"id":"December\/2018","name":"December\/2018"},{"id":"April\/2018","name":"April\/2018"},{"id":"December\/2017","name":"December\/2017"},{"id":"February\/2019","name":"February\/2019"},{"id":"October\/2018","name":"October\/2018"},{"id":"March\/2018","name":"March\/2018"},{"id":"June\/2018","name":"June\/2018"},{"id":"May\/2018","name":"May\/2018"},{"id":"March\/2017","name":"March\/2017"},{"id":"September\/2018","name":"September\/2018"},{"id":"March\/2019","name":"March\/2019"},{"id":"August\/2017","name":"August\/2017"},{"id":"January\/2018","name":"January\/2018"},{"id":"July\/2017","name":"July\/2017"},{"id":"February\/2017","name":"February\/2017"},{"id":"May\/2017","name":"May\/2017"},{"id":"April\/2017","name":"April\/2017"},{"id":"June\/2017","name":"June\/2017"},{"id":"March\/2016","name":"March\/2016"}],"labelKey":"name","valueKey":"id","component":"Application\/Components\/Filter\/Filterable\/YearMonthGroup"}],"dataProviderStrategy":"Modules\\Search\\Services\\Elasticsearch\\BlogFilterStrategy","filterOptions":[],"url":"https:\/\/www.architect.be\/nl\/infoportaal\/nieuwsberichten\/","paginationProvider":null,"selections":{"publication_group":["Bouwheer","Architect","Iedereen"],"item_date_month_year":[]},"component":"Application\/Components\/Filter"}

Nieuws


Vlaamse overheid lanceert website met voorbeeldprojecten rond ruimtelijk rendement

Vlaamse overheid lanceert website met voorbeeldprojecten rond ruimtelijk rendement

Het verhogen van het ruimtelijk rendement moet de norm worden in Vlaanderen. Met goede voorbeelden wil de website www.ruimtelijkrendement.be inspiratie bieden aan ontwikkelaars, architecten, omgevingsambtenaren of bouwheren die dagelijks bezig zijn met bouwprojecten. Door kwaliteitsvol te verdichten en functies te verweven wordt bijkomende ruimte inname vermeden.

20 maart 2019
Bezwaar indienen tijdens openbaar onderzoek is niet langer noodzakelijk voor beroep

Bezwaar indienen tijdens openbaar onderzoek is niet langer noodzakelijk voor beroep

Het Grondwettelijk Hof vernietigde de regeling dat tegen een omgevingsvergunning enkel een administratief beroep bij de bevoegde overheid, respectievelijk een jurisdictioneel beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan worden ingesteld, indien tijdens het openbaar onderzoek over de vergunningsaanvraag een gemotiveerd bezwaar werd ingediend.

20 maart 2019
VCB: Twee derde van nieuwe woningen en flats nemen geen bijkomende ruimte in

VCB: Twee derde van nieuwe woningen en flats nemen geen bijkomende ruimte in

Onlangs bracht de Vlaamse overheid een tweede rapport 'Landgebruik en Ruimtebeslag in Vlaanderen' uit. Naar aanleiding daarvan hebben verschillende nieuwswebsites en kranten bericht over de evolutie in ruimtebeslag tussen 2013 en 2016. Uit een analyse van de Vlaamse Confederatie Bouw van dit rapport blijkt dat 68 % van de bijkomende ruimte-inname door wonen gerealiseerd werd op bestaande sites (hergebruik van harde bestemmingen). 

19 maart 2019
Sloop- en heropbouwpremie al 216 keer aangevraagd

Sloop- en heropbouwpremie al 216 keer aangevraagd

De sloop- en heropbouwpremie die sinds 1 maart 2019 beschikbaar is, is al meer dan tweehonderd keer aangevraagd. Het gaat om een eenmalige korting van 7500 euro, voor wie een vervallen pand sloopt en heropbouwt en geen aanspraak kan maken op het gunstige BTW-tarief van 6 procent zoals in 13 Vlaamse kernsteden het geval is.

18 maart 2019
Een derde van Vlaanderen is volgebouwd - in 55 gemeenten meer dan de helft

Een derde van Vlaanderen is volgebouwd - in 55 gemeenten meer dan de helft

Het ruimtebeslag is in de periode 2013-2016 in Vlaanderen toegenomen van ruim 443.000 ha tot meer dan 450.000 ha, ofwel van 32,5 procent naar 33,0 procent van Vlaanderen. Dat komt overeen met een groei van ongeveer 7.000 ha of een groeisnelheid van ongeveer 6,4 ha/dag. De grootste groei is er op het vlak van huisvesting nl. een toename met 4.500 ha. In 55 Vlaamse gemeenten is het ruimtebeslag hoger dan of gelijk aan 50 procent.

18 maart 2019
Vernieuwend hergebruik WTC-project zet nieuwe standaard voor circulair bouwen

Vernieuwend hergebruik WTC-project zet nieuwe standaard voor circulair bouwen

De Vlaamse overheid heeft de overheidsopdracht voor werken betreffende het ontwerpen, bouwen en de terbeschikkingstelling van een gebouw voor de Vlaamse overheid in Brussel aan Befimmo gegund. Het Brusselse architectuurbureau 51N4E zal in samenwerking met Jaspers-Eyers en l’AUC het project ontwerpen. De procedure werd door de Vlaamse overheid in 2017 opgestart .

15 maart 2019

Filter op  • 2018
  • 2017
  • 2019
  • 2016