{"template":"filter.tpl","renderTo":"[data-component=\"Application\/Components\/Filter\"]","id":"Filter1","classes":["non-ajax"],"components":[],"listeners":[],"eventRouting":[],"attributes":[],"debugMode":false,"filters":[{"template":"template.tpl","renderTo":null,"id":"CheckboxGroup2","classes":["filter__fieldset"],"components":[],"listeners":[],"eventRouting":[],"attributes":[],"debugMode":false,"name":"publication_group","title":"Publication_group","filterValue":["Bouwheer","Architect","Iedereen"],"options":[{"id":"Architect","name":"Architect"},{"id":"Bouwheer","name":"Bouwheer"}],"labelKey":"name","valueKey":"id","component":"Application\/Components\/Filter\/Filterable\/CheckboxGroup"},{"template":"template.tpl","renderTo":null,"id":"YearMonthGroup3","classes":[],"components":[],"listeners":[],"eventRouting":[],"attributes":[],"debugMode":false,"name":"item_date_month_year","title":"Item_date_month_year","filterValue":[],"options":[{"id":"March\/2020","name":"March\/2020"},{"id":"February\/2018","name":"February\/2018"},{"id":"April\/2019","name":"April\/2019"},{"id":"November\/2017","name":"November\/2017"},{"id":"August\/2019","name":"August\/2019"},{"id":"July\/2018","name":"July\/2018"},{"id":"May\/2019","name":"May\/2019"},{"id":"October\/2017","name":"October\/2017"},{"id":"September\/2019","name":"September\/2019"},{"id":"January\/2019","name":"January\/2019"},{"id":"November\/2018","name":"November\/2018"},{"id":"November\/2019","name":"November\/2019"},{"id":"September\/2017","name":"September\/2017"},{"id":"October\/2019","name":"October\/2019"},{"id":"August\/2018","name":"August\/2018"},{"id":"December\/2018","name":"December\/2018"},{"id":"July\/2019","name":"July\/2019"},{"id":"December\/2017","name":"December\/2017"},{"id":"February\/2019","name":"February\/2019"},{"id":"January\/2020","name":"January\/2020"},{"id":"October\/2018","name":"October\/2018"},{"id":"April\/2018","name":"April\/2018"},{"id":"June\/2019","name":"June\/2019"},{"id":"March\/2018","name":"March\/2018"},{"id":"June\/2018","name":"June\/2018"},{"id":"March\/2019","name":"March\/2019"},{"id":"May\/2018","name":"May\/2018"},{"id":"February\/2020","name":"February\/2020"},{"id":"March\/2017","name":"March\/2017"},{"id":"September\/2018","name":"September\/2018"},{"id":"December\/2019","name":"December\/2019"},{"id":"August\/2017","name":"August\/2017"},{"id":"January\/2018","name":"January\/2018"},{"id":"July\/2017","name":"July\/2017"},{"id":"February\/2017","name":"February\/2017"},{"id":"May\/2017","name":"May\/2017"},{"id":"April\/2017","name":"April\/2017"},{"id":"April\/2020","name":"April\/2020"},{"id":"June\/2017","name":"June\/2017"},{"id":"March\/2016","name":"March\/2016"}],"labelKey":"name","valueKey":"id","component":"Application\/Components\/Filter\/Filterable\/YearMonthGroup"}],"dataProviderStrategy":"Modules\\Search\\Services\\Elasticsearch\\BlogFilterStrategy","filterOptions":[],"url":"https:\/\/www.architect.be\/nl\/infoportaal\/nieuwsberichten\/","paginationProvider":null,"selections":{"publication_group":["Bouwheer","Architect","Iedereen"],"item_date_month_year":[]},"component":"Application\/Components\/Filter"}

Nieuws


Coronacrisis - Noodbesluit omgevingsvergunning - Noodmaatregelen Omgevingsloket

Coronacrisis - Noodbesluit omgevingsvergunning - Noodmaatregelen Omgevingsloket

De Vlaamse Regering heeft op 24 maart 2020 ook reeds maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures. Uitgangspunt is dat de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers verlengd worden, maar dat overheden niet geblokkeerd worden indien zij kunnen optreden. Er wordt aangeraden om waar mogelijk zo snel stappen uit te voeren en te beslissen om zo aanvrager, beroepsindiener en burger niet te lang in het ongewisse te laten en de economische stilstand niet nog erger te maken.

01 april 2020
Coronacrisis - 7 op de 10 werven vallen stil

Coronacrisis - 7 op de 10 werven vallen stil

Bijna een derde van de architectenkantoren draait momenteel noodgedwongen al op een lager pitje als gevolg van de coronacrisis. Zij doen een beroep op tijdelijke werkloosheid of vragen overbruggingsrecht aan. Nog eens 20 tot 30% verwacht binnenkort eenzelfde maatregel te moeten nemen. Dat blijkt uit een enquête van de netwerkorganisatie Netwerk Architecten Vlaanderen.

30 maart 2020
Europese Commissie zoekt bedrijven om ziekenhuizen te bouwen

Europese Commissie zoekt bedrijven om ziekenhuizen te bouwen

Het Directoraat-Generaal voor Research & Innovatie van de Europese Commissie zoekt bedrijven om snel ziekenhuizen te bouwen. 

30 maart 2020
Coronacrisis en overheidsopdrachten – veelgestelde vragen

Coronacrisis en overheidsopdrachten – veelgestelde vragen

De snelle verspreiding van het coronavirus (Covid-19) en de overheidsmaatregelen om deze verspreiding in te perken hebben ook een impact op overheidsopdrachten, zowel op de plaatsing van nieuwe en reeds opgestarte overheidsopdrachten als op de uitvoering van lopende opdrachten.

30 maart 2020
Coronacrisis - actuele informatie en richtlijnen

Coronacrisis - actuele informatie en richtlijnen

Maatregelen van kracht tot en met 19 april - Maatregelen met betrekking tot de bouwplaats; kan de architect zijn controleplicht nog uitoefenen - Maatregelen ter ondersteuning van het bedrijfsleven

27 maart 2020
Coronacrisis - Uitbreiding overbruggingsrecht voor zelfstandigen met terugwerkende kracht tot 1 maart

Coronacrisis - Uitbreiding overbruggingsrecht voor zelfstandigen met terugwerkende kracht tot 1 maart

Deze hervorming, aangenomen op initiatief van minister van Zelfstandigen en KMO’s Denis Ducarme versoepelt de toegang tot een vervangingsinkomen voor de zelfstandigen van wie de activiteit getroffen wordt door het coronavirus.

25 maart 2020

Filter op  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020