bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Aanbeveling Nationale Raad inzake insolventie

De Nationale Raad heeft in zijn zitting van 27 mei 2022 een nieuwe aanbeveling goedgekeurd aangaande insolventie.

In de aanbeveling vindt u de deontologische regels die toepasselijk zijn op de insolventiefunctionaris en de deontologische regels die toepasselijk zijn op de architect die het voorwerp uitmaakt van een insolventierechtelijke maatregel.

=> Ga naar de aanbeveling

In bijlage vindt u een uitgebreide toelichting bij elk artikel.

18 juli 2022