bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Aantal woningrenovaties in Vlaanderen bereikt dieptepunt

In 2017 werden in Vlaanderen amper 12.837 woningrenovaties vergund, 19% minder dan in 2016. Het is teruggaan tot 1997 om nog zo’n laag cijfer terug te vinden. Bovendien werden in 2017 slechts 13.209 nieuwe huizen vergund, 9% minder dan in 2016 en een historisch dieptepunt. Tijdens de laatste 20 jaar is dit cijfer nooit zo laag geweest. Dat heeft de Vlaamse Confederatie Bouw kunnen afleiden uit de cijfers die de FOD Economie over de stedenbouwkundige vergunningen in Vlaanderen voor 2017 bekend heeft gemaakt.

Vergunde woningrenovaties zijn grondige renovaties waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist. Het lage cijfer van 2017 bevestigt de dalende trend op het vlak van woningrenovaties terwijl de trend juist zou moeten stijgen om het verouderd Vlaams woningpatrimonium energiezuiniger te krijgen tegen 2050. Ongeveer 60% van de Vlaamse woningen dateren van voor 1970. Deze woningen vergen een grondige aanpak, niet in het minst op het vlak van isolatie.

Om al de Vlaamse woningen tegen 2050 voldoende energiezuinig te krijgen zouden jaarlijks 2,5% van de bestaande woningen grondig moeten worden gerenoveerd, ongeveer drie maal meer dan nu. Maar de prijzen van bestaande woningen zijn de laatste jaren sterk gestegen, onder meer omdat de kopers zich onvoldoende bewust zijn van de vereiste renovatiekosten en die kosten doorgaans onderschatten.

De VCB verwacht dat kopers voor een bestaande woning de juiste prijs zullen betalen zodra zij een beter inzicht in de vereiste renovatiekosten zullen hebben, onder meer door de woningpas en het EPC + die binnenkort in voege zullen treden. Bovendien zijn de nog uit te voeren renovatiewerken intussen financieel moeilijker om dragen dan vroeger omdat de banken voor een hypothecaire lening een grotere eigen financiële inbreng opleggen. Vandaar dat momenteel heel wat bestaande woningen worden aangekocht zonder dat de kopers ze nadien grondig renoveren. Doorgaans beperken zij zich tot kleinere renovatie- en voltooiingswerken waarvoor geen vergunning is vereist.

In Wallonië en Brussel is er geen dalende trend wat betreft het aantal vergunde woningrenovaties.

Bouw van nieuwe flats blijft op hoog niveau

Terwijl het aantal vergunde nieuwe huizen in 2017 nooit eerder zo laag lag, bleef de appartementsbouw in Vlaanderen in 2017 op een hoog niveau. In 2017 werden 24.364 nieuwe flats vergund. Dat is weliswaar 5% minder dan in 2016 maar 2016 was dan ook een uitzonderlijk goed jaar met maar liefst 25.552 vergunde nieuwe flats, het hoogste cijfer tijdens de laatste 20 jaar. Het aandeel van de flats in het totaal aantal vergunde nieuwe woningen in Vlaanderen bedroeg in 2017 ongeveer 65%. In 1996 bedroeg het aandeel van de flats in het totaal aantal vergunningen voor nieuwe woningen nog maar 35%. Vlamingen worden steeds minder huizenbouwers.

Bron: Vlaamse Confederatie Bouw 

10 april 2018