bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

ACE-lidorganisaties betuigen hun steun aan Duitsland voor de HOAI

De ACE blijft erbij dat de HOAI geen belemmering vormt voor de grensoverschrijdende vestiging en dienstverlening op het gebied van architectuur en techniek in Europa en dat de afschaffing van de verplichte barema's voor honoraria in andere lidstaten in het verleden evenmin heeft geleid tot een toename van de grensoverschrijdende vestiging.

In juni 2015 heeft de Europese Commissie een inbreukprocedure tegen Duitsland ingeleid op grond van het feit dat de Duitse verplichte minimumtarieven voor architecten en ingenieurs (Honorarorarordnung für Architekten und Ingenieure - HOAI) in strijd zouden zijn met de dienstenrichtlijn, omdat zij beroepsbeoefenaars uit andere lidstaten zouden verhinderen zich vrijelijk in Duitsland te vestigen en er vrijelijk diensten te verrichten.

Op 28 februari 2019 heeft de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie, Maciej Szpunar, zijn conclusie bekendgemaakt waarin hij de minimum- en maximumtarieven als onwettig beschouwde. De tarieven zouden grensoverschrijdende activiteiten belemmeren, omdat ingenieurs- en architectenbureaus de markt niet konden betreden en hun eigen prijzen niet konden vaststellen. Bovendien beweerde hij dat Duitsland niet had aangetoond dat de onafhankelijke wettelijke barema's voor architecten en ingenieurs geschikt en noodzakelijk waren voor kwaliteitsborging en consumentenbescherming. Daarom stelde hij het Hof van Justitie voor de beschikking van de Commissie te bevestigen.

Onbegrijpelijk dat sluitende argumenten niet werden gevolgd

De belangrijkste Duitse architecten- en ingenieursverenigingen en de Bondsregering pleitten er samen met de Bondsregering sterk voor om de minimum- en maximumtarieven te handhaven en vroegen om een aantal adviezen. Alle in dit verband bestelde studies hebben aangetoond dat er geen aanwijzingen zijn dat grensoverschrijdende activiteiten negatief worden beïnvloed door de aanwezigheid van tariefschalen. Integendeel, de kwaliteit kan niet worden gegarandeerd wanneer er sprake is van prijsdumping van architecturale en technische diensten. Bovendien is de economisch voordeligste inschrijving, in plaats van de goedkoopste, erkend als een beginsel van de meest recente versie van de richtlijn inzake overheidsopdrachten. De ACE vindt het dan ook onbegrijpelijk dat de advocaat-generaal de sluitende argumenten van de Duitse regering niet heeft gevolgd.

De ACE is er sterk van overtuigd dat de minimum- en maximumtarieven het gemeenschappelijk belang dienen:

  • Bescherming van de rechten van de klant door onder meer transparantie van de vergoedingen en aanverwante diensten voor iedereen, zekerheid van de ontwerpkosten, concurrentie op basis van kwaliteit in plaats van prijs, hogere kwaliteit en positievere resultaten in combinatie met minder risico's op geschillen, en andere voordelen.
  • Ondersteuning van grensoverschrijdende activiteiten door middel van nuttige beschrijvingen van diensten en richtsnoeren voor het verlenen van deze diensten. Onvoldoende talenkennis en kennis van de bouwregelgeving en van de problematiek van verhuizingen zijn de belangrijkste redenen om niet naar een ander land te verhuizen.
  • Ervoor blijven zorgen dat de rechtbanken een basis hebben voor het toekennen van prijzen tijdens een geschil, terwijl overheidsinstanties over referentiepunten beschikken die kunnen worden gebruikt bij het opstellen van budgetten voor openbare werken.

Vertaald met DeepL 

De originele Engelstalige tekst kan u hier terugvinden.

04 juni 2019