bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

ACE ondertekent mee de 'Verklaring van Leeuwarden' rond het hergebruik en herbestemmen van gebouwd erfgoed

​​​​​​​Op vrijdag 23 november organiseerde de Architects' Council of Europe (ACE) in Leeuwarden een conferentie rond het aangepast hergebruik en herbestemmen van gebouwd erfgoed. In de verklaring staan de voordelen hiervan omschreven, met de dialoog tussen erfgoed en hedendaagse architectuur als cruciaal aspect.

Op vrijdag 23 november organiseerde de Architects' Council of Europe (ACE) in Leeuwarden, dit jaar Culturele hoofdstad van Europa, de conferentie Adaptive Re-Use and Transition of the Built Heritage. Het evenement kaderde binnen het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed en stond in rechtstreeks verband met het initiatief Heritage in Transition: Re-imagining industrial, religious and military spaces for the regeneration of urban and rural areas.

De conferentie bracht architecten en stakeholders uit de erfgoedsector samen om te praten over de voordelen van het aangepast hergebruiken en herbestemmen van gebouwd erfgoed, goede praktijkvoorbeelden, maar ook over de uitdagingen, gevaren en obstakels die hiermee gepaard gaan.

De verklaring wil er de aandacht op vestigen dat het hergebruik en de herbestemming van ons gebouwd erfgoed ten goede komt aan het individu en de maatschappij, vandaag en voor toekomstige generaties. Door slim te renoveren en te herbestemmen kunnen we de economische waarde en de omgevingswaarde van erfgoedsites doen toenemen, en tegelijk hun culturele betekenis doen vergroten.

“Cultureel erfgoed is een cruciaal onderdeel van kwaliteitsvolle Baukultur”, zo lezen we in de verklaring van Davos. Het aanpassen van ons gebouwd erfgoed aan de noden van de huidige tijd door kwaliteitsvolle architecturale ingrepen, kan ons helpen om de uitdagingen aan te gaan die vermeld staan in de Verklaring van Davos en te komen tot een kwaliteitsvolle Baukultur voor Europa.

Lees hier de Verklaring van Leeuwarden (in het Engels)

Meer info op de website van de ACE

28 november 2018