bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Architecten dreigen slachtoffer te worden van hervorming fiscaal regime auteursrechten

Op dinsdag 6, woensdag 7 en maandag 19 december werd in de Kamercommissie voor de Financiën en de Begroting het ontwerp van programmawet besproken waarin ook een grondige hervorming van het fiscale stelsel dat van toepassing is op de auteursrechten is opgenomen. Ook architecten dreigen, naast heel wat andere beroepscategorieën, het slachtoffer te worden van deze hervorming.

De Nationale Raad van de Orde van Architecten onderneemt daarom actie om de rechten van de architect in het kader van deze hervorming maximaal te vrijwaren. Samen met de NAV, ARIB en Unizo maakte de Nationale Raad van de Orde van Architecten op 29 november een brief over aan de leden van de Commissie voor de Financiën en de Begroting van het federale parlement om haar bekommernissen kenbaar te maken. De Nationale Raad maakte dezelfde brief ook over aan vice-eersteminister en minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s David Clarinval met de vraag voor een dringend onderhoud. Op dit verzoek werd ingegaan en op 5 december kwam het tot een onderhoud met minister Clarinval waarbij onze bekommernissen verder werden besproken.

Het beroep van architect is in essentie een creatief en/of artistiek beroep. De uitoefening van dit beroep voldoet dan ook volledig aan de voorwaarden die destijds aan de grondslag lagen van de invoering van een fiscaal gunstregime voor de auteursrechten. Het in vraag stellen van het recht op auteursrechten in hoofde van de architecten betekent een totale miskenning van deze kenmerken die eigen zijn aan het beroep. De opheffing van dit fiscale gunstregime voor architecten brengt bovendien hun economische levensvatbaarheid in het gedrang.

We kunnen dan ook alleen maar vaststellen dat het beroep van architect door de overheid stiefmoederlijk wordt behandeld: nadat zij reeds geruime tijd het mikpunt vormen van fiscale controles, waar bij de originaliteit van hun werken systematisch wordt gecontesteerd, dreigen zij nu helemaal uitgesloten te worden van het fiscale gunstregime dat van toepassing is op de auteursrechten. Deze evolutie is om evidente redenen onaanvaardbaar.

De Orde houdt alle architecten op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

 

 

07 december 2022