bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Beroepsprocedures bij Raad voor Vergunningsbetwistingen worden ingekort

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir wil de beroepsprocedures voor omgevingsvergunningen inkorten en vereenvoudigen. Er komen meer rechters voor de Raad van Vergunningsbetwistingen en ook administratieve beroepen zullen minder mogelijk zijn.

De gemiddelde doorlooptijd van de procedure in eerste aanleg bij de Raad is tussen de 2,6 en de 4,3 maanden. De beroepsprocedure gaat echter veel trager en verlengt de doorlooptijd tot gemiddeld ongeveer 18 maanden.

Demir wil binnen de maand met een decreet komen dat de gemiddelde schorsingsperiode halveert van 6 naar 3 maanden. Daarnaast wordt de rechter bevoegd gemaakt om een einde te stellen aan carrouseldossiers en wordt een relativiteitseis ingevoerd. Dat betekent dat een beroepsindiener geen argumenten mag inroepen die hij in een eerdere procedure niet inriep.

Het aantal rechters voor de Raad van Vergunningsbetwistingen stijgt van negen tot dertien, om de wachttijd in te perken. Tegen 2022 wordt de werking van de raad gedigitaliseerd, waarvoor 1,6 miljoen euro wordt voorzien.

Daarnaast wil Demir ook de milieueffectenrapportage (MER) hervormen. Het moet een "slank en zinvol instrument" worden "dat zich richt op de concrete knelpunten op het vlak van leefmilieu en omgeving, ontdaan van alle overbodige ballast".

Demir wil ook zorgen dat administratieve beroepen voor omgevingsvergunningen in minder gevallen mogelijk zijn. "Administratieve beroepen verdubbelen de doorlooptijd van een aanvraag tot de finale beslissing. Indien daarna ook nog eens naar de raad voor vergunningsbetwisting wordt gestapt, is de doorlooptijd gigantisch lang”

Er wordt ook bijna vier miljoen euro uitgetrokken om het Digitale Omgevingsloket uit te breiden met een publiek loket zodat ook publieke raadplegingen en openbare onderzoeken maximaal digitaal kunnen verlopen. 

Bron: Belga

16 oktober 2020