bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Binnenkort geen omgevingsvergunning meer nodig voor tijdelijke zorgunit in tuin

Wie een tijdelijke zorgunit in zijn tuin wil bouwen, zal daar binnenkort in Vlaanderen geen omgevingsvergunning meer voor moeten aanvragen. Een eenvoudige melding zal volstaan. "We verlagen zo de drempel voor alle mensen die hun zorgbehoevende vader, moeder, kind of vriend in hun eigen thuisomgeving willen verzorgen", legt minister van Omgeving Zuhal Demir uit. Ze hoopt dat het Vlaams Parlement de regeling snel goedkeurt zodat ze nog voor de zomer kan ingaan.

Steeds meer Vlamingen met zorgbehoeften willen zo lang mogelijk in hun eigen thuisomgeving blijven wonen. De coronacrisis heeft die shift, die zeker in de Scandinavische landen al langer speelt, enkel maar versneld. Maar wie momenteel een aparte zorgunit of bijgebouw wil realiseren moet daarvoor een uitgebreid vergunningentraject doorlopen, ook als het gaat om een tijdelijke constructie. Zo moet er bijvoorbeeld een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Door die verplichting nu te vervangen door een melding, wil minister Demir een aantal administratieve drempels wegnemen.

"Lange vergunningsprocedures en dure verbouwingen maximaal vermijden door alternatieven zoals tijdelijke zorgunits te vergemakkelijken en versnellen, dat is ons doel. Mensen kunnen namelijk plots zorgbehoevend worden. Een eenvoudige val of een plotse ziekte is genoeg om van de ene dag op de andere zorg dichtbij huis nodig te hebben. In die situaties burgers ellenlange procedures laten doorlopen kan niet. Dit wordt zoveel gemakkelijker in de toekomst", legt minister Demir uit.

Er verdwijnt dus een stuk rompslomp om tijdelijke zorgunits te realiseren. Maar helemaal de regelteugels lossen, gebeurt ook weer niet. Er gelden wel enkele randvoorwaarden, zowel op het vlak van ruimtelijke ordening als op het vlak van woningkwaliteit. Het moet bijvoorbeeld gaan om tijdelijke units in functie van zorgbehoevenden en die units moeten in de buurt van de woning geplaatst worden. Op die manier hoopt men een "wildgroei van niet-zorggerelateerde units" te vermijden.

De Vlaamse regering heeft de plannen definitief goedgekeurd. Het ontwerpdecreet is nu ingediend bij het Vlaams Parlement. "Het is nu aan het Vlaams Parlement om de regeling snel goed te keuren, zodat het nog voor de zomer kan ingaan", aldus Demir.

Bron: Belga


Afbeeldingen

04 mei 2021