bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Bouwmeester Rapport 2016-2019: vier jaar bouwmeesterschap in woord en beeld

Op 30 juni mocht uittredend Bouwmeester Leo Van Broeck het eerste exemplaar in ontvangst nemen van het Bouwmeester Rapport 2016-2019. In een lijvige en rijk geïllustreerde bloemlezing wordt teruggeblikt op de werking van het Team Vlaams Bouwmeester in de voorbije vier jaar.

Deze derde editie van het Bouwmeester Rapport belicht de werking van het Team Vlaams Bouwmeester tijdens de periode 2016-2019. Naast een stand van zaken van de Open Oproep selectieprocedure voor ontwerpers, komen talloze andere aspecten van de werking aan bod in een gevarieerde bloemlezing. Centraal staat telkens de vraag, wat ruimtelijk ontwerp vermag in het licht van urgente maatschappelijke uitdagingen.

De leden van de eerste Vlaams Bouwmeester expertengroep en andere auteurs leverden bijdragen over de thema’s die de voorbije jaren hoog op de agenda van het bouwmeesterschap stonden, zoals de transitie naar duurzaam ruimtegebruik, de vrijwaring en creatie van open ruimte en de consolidatie en uitbreiding van het Bouwmeester instrumentarium. Teamleden getuigen over nieuwe projecten, trajecten en coalities.

Ga verder naar de website vlaamsbouwmeester.be/nl/rapport-2019

14 juli 2020