bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

'Bouwmeester Scan' moet gemeenten helpen bij duurzamer ruimtegebruik

Vlaams minister-president Geert Bourgeois en de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck lanceren de 'Bouwmeester Scan'. Gemeenten kunnen zich kandidaat stellen om zo'n scan te laten uitvoeren en op die manier te komen tot een duurzamer en beter ruimtegebruik. Gemeentebesturen kunnen zich vanaf 22 januari tot en met 12 februari 2018 kandidaat stellen.

Dat de open ruimte in Vlaanderen onder druk staat, is een open deur intrappen. Dagelijks verdwijnt er in Vlaanderen zo'n 6 hectare aan open ruimte. Met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) wil de Vlaamse regering die inname vanaf 2025 beperken tot 3 hectare per dag en tegen 2040 tot 0 hectare.

Minister-president Bourgeois noemt dat plan "een essentiële stap in het vrijwaren van de open ruimte, het tegengaan van de ruimtelijke wanorde en verrommeling, de omslag naar een koolstofarme samenleving en het oplossen van onze mobiliteitsproblemen".

Vlaanderen bekijkt nu hoe ze die afname van bebouwde ruimte kan realiseren. De lokale besturen kunnen daarbij helpen. Daarom wordt de 'Bouwmseester Scan' gelanceerd. Die scan neemt onder de loep hoe gemeenten omgaan met de open ruimte en formuleert dan voorstellen hoe de gemeenten (nog) beter en duurzamer kunnen omspringen met die open ruimte. "Na de presentatie van het eindrapport kan de lokale overheid een beroep doen op de coördinator van de Vlaamse Bouwmeester om te overleggen over de concrete werkpunten en prioriteiten", luidt het.

Bedoeling is om in 2018 30 Bouwmeester Scans uit te voeren. De selectie van de scans gebeurt op basis van een specifieke verdeelsleutel per provincie. De gemeenten kunnen zich kandidaat stellen vanaf 22 januari (tot 12 februari). Zich kandidaat stellen kan via het aanvraagformulier op de website bouwmeesterscan.be/deelname.

"We helpen de gemeenten om te plannen voor plaats: ruimte voor mens en natuur in een leefbaar klimaat", besluit Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck.

Alle informatie is terug te vinden op: www.vlaamsbouwmeester.be

Bron: Belga

21 december 2017