bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Bouwsector voorstander van meer ondersteuning bij problemen met aannemers

De bouwsector is voorstander van meer ondersteuning voor mensen die problemen hebben tijdens de bouw of verbouwing van een woning. Dat bleek uit reacties in het Radio 2-programma "De Inspecteur", waarin wordt opgeroepen om een aparte ombudsdienst op te richten voor de bouw.

Presentator Sven Pichal liet heel de week (ver)bouwers aan het woord die getuigen over problemen met aannemers, die bijvoorbeeld fouten maken of failliet gaan. Hij pleit voor een ombudsdienst voor de bouw, zoals die er ook is voor de post of de telecom.

Tijdens de uitzendingen kwamen verschillende actoren uit de sector aan het woord, die pleiten voor meer ondersteuning voor mensen die dergelijke problemen ondervinden. Bouwunie is ook voorstander van een aparte ombudsdienst. "Een nieuwe ombudsdienst kan een nuttig instrument zijn als aanspreekpunt en als bemiddelaar voor meer eenvoudige situaties", zegt gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens. "Het is echter ook belangrijk dat die ombudsdienst mensen tips kan meegeven of preventief kan optreden, of mensen de weg kan wijzen naar de juiste instanties." Soms zal dat een advocaat zijn, maar hij zou volgens Waeytens ook naar de verzoeningscommissie moeten kunnen verwijzen. Bouwunie pleit er ook voor om de bevoegdheden van die commissie uit te breiden.

De christelijke vakbond ACV vindt een ombudsman eveneens een goed idee. "We willen een eerlijke en goed functionerende sector die het vertrouwen heeft van de consument. Als die zich bedrogen voelt, dan moet daarvoor een mechanisme worden opgericht", zegt federaal secretaris Patrick Vandenberghe. De vakbond vindt een ombudsdienst een van de mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden. Een ander voorstel is het herinstalleren van de registratiecommissie, die rekening hield met fiscale en sociale schulden bij het toekennen van erkenningen.

De Confederatie Bouw vindt een aparte ombudsman niet noodzakelijk. "Er is verbetering nodig, maar vooral op het vlak van sensibiliseren en informeren, en het verbeteren van de kanalen die vandaag al bestaan", zegt woordvoerster Véronique Vanderbruggen. "Het systeem is complex en we willen ons zeker inspannen om ervoor te zorgen dat mensen de weg vinden naar de juiste kanalen. Voor ze aan de verbouwingen beginnen, maar ze moeten ook weten bij wie ze onafhankelijk advies kunnen krijgen als ze een klacht hebben."

Minister van Consumentenzaken Wouter Beke (CD&V) liet weten zeker het initiatief te willen nemen om alle spelers rond de tafel te zetten om ervoor te zorgen dat er geen mensen door de mazen van het net vallen. "Hoe kunnen we die verzoeningscommissie versterken, hoe kunnen we ervoor zorgen dat er eventueel op het vlak van verzekeringen iets verder kan worden uitgewerkt? En we kunnen de tienjarige aansprakelijkheidsverzekering die we vorig jaar hebben ingevoerd onder de loep nemen", aldus Beke. Hij verwijst ook naar de website www.checkinhoudingsplicht.be, waar de consument kan opzoeken of de aannemer zijn sociale en fiscale verplichtingen heeft vervuld. "Voorkomen is beter dan genezen, en als er dan toch een conflict is, is het altijd beter om te kijken of je via verzoening tot een oplossing kunt komen", aldus de minister.

Bron: Belga

10 september 2019