bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Brusselse regering zet licht op groen voor hervorming van openbaar beheersrecht

De Brusselse regering heeft het ontwerp van hervorming van het openbaar beheersrecht definitief goedgekeurd. Het systeem biedt gemeenten en OCMW's de mogelijkheid leegstaande of ongezonde woningen tijdelijk in beheer te nemen om deze te renoveren en tegen een verlaagde huurprijs te verhuren gedurende 9 jaar om de renovatiekosten via de huurgelden terugbetaald te krijgen.

Het openbaar beheersrecht bestaat al sinds 2003. Het kan vrijwillig worden uitgeoefend, met instemming van de eigenaar van het onroerend goed, of gedwongen, wanneer de eigenaar nalatig is.

"Dit is een zeer nuttig instrument om een onbewoonde of ongezonde woning na renovatie en tegen een betaalbare huurprijs opnieuw op de markt te brengen. Toch is dit mechanisme in bijna 20 jaar slechts zelden ingezet. Er lopen momenteel 3 vrijwillige procedures in Vorst en Sint-Gillis en er is geen enkele gedwongen procedure die tot resultaten heeft geleid. Er was dus een hervorming nodig om alle obstakels die het gebruik van het openbaar beheersrecht bemoeilijkten, weg te werken", legt staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou uit.

De hervorming verduidelijkt de procedure. De eigenaar kan het beheer van zijn eigendom pas vervroegd overnemen nadat hij het saldo van de kosten die de openbare beheerder heeft gemaakt (procedures en renovatiewerken), volledig heeft terugbetaald, en nadat er een eerste huurder een huurovereenkomst heeft ondertekend tegen een huurprijs overeenkomstig het barema van de Sociale Verhuurkantoren (SVK's).

Daarnaast stemt de huurprijs gedurende de hele periode van het openbaar beheer overeen met de huurprijs die een SVK zou hanteren. Ook als de eigenaar het beheer van het goed vervroegd overneemt, blijft de huurprijs negen jaar geplafonneerd, te tellen vanaf de inbeheername.

Het voorschot dat gemeenten krijgen voor de kosten van de renovatiewerken aan een goed in openbaar beheer, wordt verdubbeld tot 100.000 euro.

Brussel Huisvesting zal een ondersteunend team van 8 vakdeskundigen (juristen, architecten, beheerders van werken, enz.) ter beschikking stellen van de gemeenten en de OCMW's. Voorts krijgt elke gemeente een door het gewest gefinancierde voltijdse kracht om deze woningen weer op de huurmarkt te brengen.

Het ontwerp van ordonnantie wordt begin 2022 aan het parlement voorgelegd.

Bron: Belga

27 december 2021