bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Coronacrisis - actuele informatie en richtlijnen

Maatregelen van kracht tot en met 19 april - Maatregelen met betrekking tot de bouwplaats, kan de architect zijn controleplicht nog uitoefenen

Ministerieel Besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

www.info-coronavirus.be/nl/faq

Federale maatregelen

De onderstaande maatregelen traden in werking op woensdag 18 maart op de middag en worden gehandhaafd tot en met 19 april. De situatie zal nog steeds dagelijks worden geëvalueerd en zal kunnen worden aangepast naargelang de evolutie ervan.

(1) Burgers zijn verplicht thuis te blijven om zoveel mogelijk contact buiten hun gezin te vermijden:

 • Behalve om naar het werk te gaan
 • Behalve voor essentiële verplaatsingen (naar de dokter, voedingswinkels, het postkantoor, de bank, de apotheek, om te tanken of om mensen in nood te helpen)
 • Lichaamsbeweging in de buitenlucht is toegestaan en zelfs aanbevolen. Dit kan met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen en met een vriend. Uitstapjes met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen zijn toegestaan. Het is belangrijk om een redelijke afstand te bewaren.
 • Samenscholingen van meer dan 2 personen zijn verboden, met uitzondering van het gezin. Onder gezin wordt verstaan: ouders en kinderen of mensen met wie u in nauwe kring samenwoont.

(2) Bedrijven zijn - ongeacht hun omvang - verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering.

 • Voor degenen voor wie deze organisatie niet mogelijk is, zal de social distancing strikt worden gerespecteerd. Deze regel geldt zowel voor de uitoefening van het werk als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als het voor bedrijven onmogelijk is om aan deze verplichtingen te voldoen, moeten zij hun deuren sluiten.
 • Indien de autoriteiten vaststellen dat de social distancing-maatregelen niet worden nageleefd, wordt de onderneming in eerste instantie een zware boete opgelegd; in geval van niet-naleving na de sanctie zal de onderneming moeten sluiten.
 • Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de cruciale sectoren en essentiële diensten. Die zullen er echter voor moeten zorgen dat de regels inzake social distancing in de mate van het mogelijke in acht worden genomen.

(3) Niet-essentiële winkels en handelszaken blijven gesloten, met uitzondering van voedingswinkels, apotheken, dierenvoedingswinkels en krantenwinkels.

 • Daarnaast zal de toegang tot supermarkten worden gereguleerd, met een beperking tot een specifiek aantal klanten (1 persoon per 10m² en een maximale aanwezigheid van 30 minuten).
 • Cafés moeten hun terrasmeubilair verplicht binnenzetten.
 • Nachtwinkels mogen tot 22 uur open blijven, met inachtneming van de instructies op het vlak van social distancing.
 • Kapperszaken moeten vanaf 25 maart helemaal sluiten (update 24 maart 2020).

(4) Het openbaar vervoer moet zodanig worden georganiseerd dat social distancing kan worden gegarandeerd.

(5) Reizen buiten België die niet als noodzakelijk worden beschouwd, worden tot en met 5 april verboden.

(6) Markten in de open lucht worden gesloten. Voedingskramen zijn alleen toegelaten op plaatsen waar ze onmisbaar zijn.

(7) Scholen. De lessen blijven geschorst, scholen en internaten moeten opvang voorzien tot de paasvakantie. Lees hier wat je als school doet na de verstrengde maatregelen?

Tot slot blijven de basishygiënemaatregelen van toepassing.

Deze maatregelen zullen voortdurend worden geëvalueerd om ze waar nodig te versterken. De politiediensten zullen permanent controles uitvoeren om het strikt naleven van de maatregelen te verzekeren.

(Bron: Belgium.be)

Maatregelen met betrekking tot de bouwplaats

Bouwplaatsen kunnen enkel open blijven mits het verplicht naleven van volgende maatregelen:

 • Respecteren van de sociale afstand van minimaal 1,5 meter, zowel op de werf als tijdens pauzes, besprekingen, leveringen, enz.
 • Instructies moeten op individuele basis worden gegeven.
 • Bouwvakarbeiders rijden rechtstreeks naar de werf, gemeenschappelijk vervoer is verboden.
 • Werknemers met ziekteverschijnselen moeten onmiddellijk naar huis worden gestuurd.
 • Iedereen werkt zoveel mogelijk met eigen materiaal, gedeeld materiaal moet regelmatig worden gereinigd en ontsmet.
 • Niet-noodzakelijke werfvergaderingen of andere bijeenkomsten op de bouwplaats moeten worden uitgesteld. Vergaderingen moeten zoveel mogelijk telefonisch of via conference call georganiseerd worden.
 • Noodzakelijke overlegmomenten en pauzes worden niet langer in de werfkeet gehouden, wel in openlucht of in het gebouw waarbij voldoende afstand wordt gehouden met collega’s.
 • Het strikt opvolgen van de gekende hygiënische richtlijnen en al de medewerkers de middelen ter beschikking stellen om dit te kunnen doen. Extra sanitaire voorzieningen moeten uiteraard aanwezig zijn.

Aan werkgevers, zowel van aannemers als van architecten- en studiebureaus, wordt gevraagd om deze maatregelen te verspreiden naar hun medewerkers en deze aan te vullen in hun eigen risicoanalyse en veiligheidsplan.

Aan opdrachtgevers, architecten- en studiebureaus, alle uitvoerende partijen, werkgevers en leidinggevenden wordt gevraagd om streng toezicht te houden op de navolging van de maatregelen en de werken op te schorten of de werf te sluiten indien dit niet het geval is.

(Bron: VCCS)

Kan een architect zijn controleplicht nog blijven uitoefenen?

De overheid verbiedt tot nader order niet dat bouwwerken worden uitgevoerd en er is ook nog geen verbod op werfvergaderingen. De voortzetting van de activiteiten is nog steeds mogelijk mits het respecteren van de door de overheid uitgevaardigde maatregelen. Als de bouwwerken worden voortgezet, blijft een controle op deze werkzaamheden verplicht. Dit voor zover de architect/ingenieur zich hiertoe verbonden heeft en de controle ook wettelijk verplicht is.

Bij werfcontroles in volstrekte afwezigheid van andere bouwpartners is het voor de architect/ingenieur belangrijk om voldoende foto’s te nemen, en in het verslag en/of de begeleidende mail op te nemen dat opmerkingen binnen een bepaalde termijn schriftelijk moeten worden gemeld.

(Bron: Protect)

 

27 maart 2020