bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Coronacrisis - Geen extra verlenging van behandelingstermijnen en openbare onderzoeken

Er komt geen bijkomende verlenging van de behandelingstermijnen en openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen en ruimtelijke uitvoeringsplannen. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir beslist. “Voor veel particulieren, investeerders, maar zeker ook de bouwsector is dat positief nieuws.”

Lopende openbare onderzoeken die eerder omwille van de COVID-19-maatregelen waren opgeschort kunnen verdergezet worden na 24 april. Ook nieuwe openbare onderzoeken kunnen vanaf dan worden opgestart.

Eind maart wijzigde de Vlaamse Regering een aantal termijnen en verplichtingen aangaande omgevingsvergunningen, als gevolg van de coronamaatregelen. Lopende onderzoeken werden verplicht geschorst tot 24 april. 

Met 24 april in zicht, moest minister Demir een nieuwe beslissing nemen: nog een keer verlengen of niet. “Er komt geen bijkomende verlenging. De lokale besturen geven aan voldoende operationeel te zijn om verder te werken en zijn geen vragende partij voor een extra verlenging. Ik heb altijd gezegd dat we niet onnodig termijnen zouden opschorten,” aldus de minister.

Lokale besturen kunnen lopende onderzoeken voortzetten na 24 april. Ze kunnen vanaf dan ook nieuwe onderzoeken opstarten. Omdat de dienstverlening van lokale besturen ‘essentiële’ dienstverlening is, zullen inwoners zich naar het gemeentehuis mogen verplaatsen. “Uiteraard moeten wel steeds alle mogelijke maatregelen getroffen worden om de afstandsregels te respecteren en de veiligheid van inwoners en personeelsleden te garanderen. Steden en gemeenten kunnen zich daarin organiseren hoe ze willen”, zegt minister Demir.

Demir herhaalt nogmaals dat de initiële verlenging van behandelingstermijnen niet in elk dossier tot vertraging hoeft te leiden. “Integendeel, lokale besturen geven veelal aan dat ze nog voldoende operationeel zijn. Ik ga er dan ook van uit dat ze zo veel mogelijk de normale termijnen respecteren en dus vergunningen snel afleveren.” 

Met de beslissing kan ook de economie terug aanzwengelen, meent de minister. “Een vlotte vergunningverlening is essentieel om het land draaiende te houden in deze moeilijke tijden”.

Wat deze maatregel concreet betekent, kan u hier lezen: www.omgevingsloketvlaanderen.be/verduidelijking-van-de-noodmaatregelen-rond-corona

17 april 2020