bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Coronacrisis - Steunmaatregelen voor zelfstandigen en ondernemers die schade lijden - update 1 april met nieuwe premie

Om de zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen voorziet de Vlaamse overheid een aantal nieuwe steunmaatregelen alsook een versoepeling van verschillende bestaande subsidies. Op deze pagina vindt u een overzicht van deze tijdelijke maatregelen.

Corona compensatiepremie

Wie komt in aanmerking

Deze nieuwe premie richt zich tot de ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben die kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van -60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.
Ook vzw's komen in aanmerking, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.

Omvang steun

  • De steun omvat een éénmalige compensatiepremie van € 3.000;
  • Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn.
  • Ook zelfstandigen in bijberoep, die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van € 3.000 ontvangen;
  • Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van € 1.500. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.

Aanvraagprocedure

De aanvraag zal verlopen via een online applicatie op de website van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Een aanvraag indienen kan momenteel nog niet. VLAIO streeft ernaar om de digitale aanvraagmodule tegen 1 mei online te zetten.

Wil u op de hoogte blijven over deze premie? Schrijf u dan in op de VLAIO Corona nieuwsbrief

Corona-hinderpremie

Ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting, kunnen een eenmalige premie van 4.000 euro krijgen. Als ze na 5 april hun zaak nog moeten sluiten, kunnen ze een vergoeding van 160 euro per dag.

Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten, is er een eenmalige premie van 2.000 euro. Als ze na 5 april hun zaak nog moeten sluiten, krijgen ze een vergoeding van 160 euro per dag.

>>> Lees meer over de corona-hinderpremie

Uitstel terugbetaling leningen

Bedrijven en zelfstandigen die wegens de coronacrisis moeilijkheden ondervinden om hun leningen en kredieten terug te betalen, krijgen uitstel van betaling tot en met 30 september zonder dat daarvoor extra kosten worden aangerekend.
De bedrijven en zelfstandigen die om uitstel van betaling betalen, moeten wel kunnen aantonen dat ze voor het uitbreken van de coronacrisis levensvatbaar waren.
Voor het aanvragen van uitstel van betaling moet contact worden opgenomen met de bank waarbij de lening of het krediet is aangegaan.

>>> Meer info op de website van Febelfin

Tijdelijke werkloosheid

Bedrijven die door de overheid verplicht worden te sluiten, kunnen een tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen bij de RVA. Ook bedrijven die toch nog beperkte diensten kunnen aanleveren (zoals traiteurdiensten) komen hiervoor in aanmerking.

>>> Lees meer over tijdelijke werkloosheid bij overmacht

Bedrijven die door de verspreiding van het coronavirus getroffen worden door een daling van hun cliënteel, productie, omzet, bestellingen ... (bijvoorbeeld bedrijven uit de toeristische sector) waardoor de normale arbeidsregeling niet kan gehandhaafd worden, kunnen voor hun arbeiders een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken.

>>> Lees meer over tijdelijke werkloosheid om economische redenen

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit moeten stopzetten ingevolge de coronacrisis kunnen tot 12 maanden lang een financiële uitkering ontvangen.

>>> Lees meer over het overbruggingsrecht op de website van VLAIO

Maatregelen in verband met verplichtingen sociale zekerheid

Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen

Werkgevers die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, kunnen bij de RSZ minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020 die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen.

>>> Lees meer op de website van VLAIO

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partner die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus, kunnen een uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen vragen.

>>> Lees meer op de website van VLAIO

Fiscale maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis

Federale belastingmaatregelen

Ondernemingen die hinder ondervinden als gevolg van de verspreiding van het coronavirus, kunnen voor de betaling van de verschillende belastingen een afbetalingsplan vragen aan FOD Financiën. Zo'n afbetalingsplan is mogelijk voor:

  • bedrijfsvoorheffing
  • btw
  • personenbelasting
  • vennootschapsbelasting
  • rechtspersonenbelasting

>>> Meer informatie over deze fiscale maatregelen op de website van de FOD Financiën

Vlaamse belastingmaatregelen

De Vlaamse Belastingdienst neemt een reeks maatregelen om bedrijven, burgers, notarissen wat ademruimte te bieden tijdens de coronacrisis.

>>> Meer informatie over de Vlaamse belastingmaatregelen op vlaanderen.be

Aanmoedigingspremie voor werknemers

De aanmoedigingspremie die nu al bestaat om mensen aan te moedigen deeltijds te laten werken en zo ontslagen te vermijden, wordt uitgebreid naar bedrijven die te maken krijgen met bijvoorbeeld een dalende productie, een dalende omzet of dalende bestellingen als gevolg van de coronacrisis. Die maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de 68 en 172 euro. Voorwaarde is een productievermindering met minstens 20%.

Uitbreiding crisiswaarborg

Ondernemingen kunnen via de gewone waarborgregeling tot 75% van nieuwe financieringsovereenkomsten laten waarborgen door de Vlaamse overheid, in ruil voor een eenmalige premie van 0,5% van het totaalbedrag. Voor de crisiswaarborg naar aanleiding van de coronacrisis wordt die premie verlaagd naar 0,25% van het totaalbedrag. Daarnaast kunnen ondernemingen voor bestaande schulden tot 12 maanden in plaats van 3 maanden een overbruggingskrediet laten waarborgen.

>>> Lees meer over de uitbreiding van de crisiswaarborg

Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten

Voor alle federale overheidsopdrachten waarvan wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan covid-19, zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen.

 

Bron: Vlaamse Overheid / Federale Overheid

02 april 2020