bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

De Orde van Architecten - Vlaamse Raad werft aan: Management Assistent

Zin in een nieuwe uitdaging? Carrièreswitch? En toch binnen de architectenwereld? Check onze vacature.

 

Functieomschrijving

In België is het beroep van architect bij wet gereglementeerd. De Orde van architecten is de wettelijke instantie die bevoegd is voor het doen naleven van de beroepsplichten via haar provinciale raden. Daarnaast doet zij beleidsvoorstellen aan en brengt zij advies uit bij de openbare overheden over alle materie aangaande het beroep van architect in België. Zij is inrichter en toezichthouder voor de stage van startende architecten.

De Vlaamse raad d.i. Nederlandstalige vleugel van de Nationale raad van de Orde van architecten, als inrichtende en beleidsvoerende macht is organisatorisch in drie diensten (juridische; beleid; administratie & IT) opgedeeld. Ter versterking van de dienst Beleid zoeken we een Management Assistent (voltijds) die volgende taken zal behartigen met betrekking tot het wettelijk kader van de Orde en de uitoefening van het beroep van architect:

 • Het bureau (d.i. het dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester die elk een portefeuille van bevoegdheden houden) assisteren in zijn dagelijkse werking;
 • Ondersteuning van vergaderingen met voorbereiding, agendering, verslaggeving en verspreiding;
 • Nauw contact onderhouden met en zelfstandig raadplegen van de portefeuillehouders en diensthoofden in functie van die ondersteuning;
 • Dagelijks aanspreekpunt voor alle medewerkers binnen de Orde om de opgeworpen aangelegenheid bij de juiste dienst te alloceren;
 • Digitaal archiveren en collationeren van besluiten uit vergaderingen;
 • Opvolgen van instructies die in de besluiten van vergaderingen werden meegegeven en daarover rapporteren aan het bureau;
 • Opstellen brieven, teksten, werkdocumenten, e-mails, informatieoverdracht aan andere diensten,…
 • Praktische service verlenen tijdens vergaderingen;

Profiel

 • uitmuntende schriftelijke vaardigheden, vooral aangaande teksten met een juridische en architectuur gerelateerde inslag;
 • notuleren tijdens vergaderingen met een sterk analytisch en synthetisch vermogen, vooral in complexe of juridische aangelegenheden;
 • diplomatisch, gestructureerd, nauwkeurig, beheerst en resultaatgericht handelen en daarbij tegengestelde belangen ombuigen en het gemeenschappelijke benadrukken;
 • in staat prioriteiten te stellen;
 • is bereid om soepel de eigen planning aan te passen aan de noden van de organisatie;
 • in staat zijn heel zelfstandig te werken;
 • uiterst discreet en integer;
 • beschikt over voldoende sociale vaardigheden waaronder assertiviteit, goede contactuele en communicatieve vaardigheden. Bevordert de goede verstandhouding en de samenwerking;
 • stevige basiskennis van de gangbare PC-software (Word, Excel, PowerPoint,…) is een vanzelfsprekendheid.

Vereiste studies en ervaring

Studies:

Je beschikt over een bachelordiploma in een van deze studiegebieden: architectuur, rechtsgeleerdheid, geschiedenis, talen, politieke, administratieve of sociale wetenschappen, en je kan minstens 3 jaar functierelevante beroepservaring voorleggen.

Affiniteit met het beroep van architect is een pluspunt.

Talenkennis:

Uitstekend mondeling en schriftelijk NL, basis mondeling en schriftelijk FR en EN.

Ons aanbod

 • Wij bieden een uitdagende, gevarieerde job met veel zelfstandigheid binnen een boeiende werkomgeving;
 • Je werkt samen met enthousiaste collega’s;
 • Contract van onbepaalde duur, voltijds (38 uur/week);
 • Uitgebreid pakket aan extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering,…).

Plaats van tewerkstelling

Orde van Architecten – Vlaamse Raad
Tour & Taxis – Koninklijk Pakhuis
Havenlaan 86c bus 101
1000 Brussel

Je bent bereid om je af en toe binnen Vlaanderen te verplaatsen.

Interesse?

Stuur dan jouw cv met motivatiebrief ter attentie van:

Orde van Architecten – Vlaamse Raad
Katrien Bal – dienst Human Resources
Havenlaan 86c bus 101
1000 Brussel

E-mail: personeelszaken.vroa@ordevanarchitecten.be

30 september 2021