bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

De Orde van Architecten - Vlaamse Raad werft aan: Referendaris

Voor de versterking van de juridische dienst zoeken we een referendaris (voltijds).

Functieomschrijving

In België is het beroep van architect bij wet gereglementeerd. De Orde van architecten is de wettelijke instantie die bevoegd is voor het doen naleven van de beroepsplichten via haar provinciale raden. Daarnaast doet zij beleidsvoorstellen aan en brengt zij advies uit bij de openbare overheden over alle materie aangaande het beroep van architect in België. Zij is inrichter en toezichthouder voor de stage van startende architecten.

De Vlaamse raad d.i. Nederlandstalige vleugel van de Nationale raad van de Orde van architecten, als inrichtende en beleidsvoerende macht is organisatorisch in drie diensten (juridische; beleid; administratie & IT) opgedeeld. Ter versterking van de juridische dienst zoeken we een referendaris (voltijds) die volgende taken zal behartigen met betrekking tot het wettelijk kader van de Orde en de uitoefening van het beroep van architect:

 • De bureaus van de raden van de Orde bijstaan in het tuchtrechtelijke onderzoek tegen architecten,…
 • Bijwonen van de zittingen van de bureaus en waken over de uitvoering van de beslissingen van de bureaus;
 • Analyseren van de dossiers met als einddoel een voorstel van bureaubeslissing te formuleren;
 • Bijstand aan de tuchtraden en raden (beroepsuitoefening en stage);
 • De kwaliteit van de administratieve werking opvolgen door middel van kwaliteitsbesturing (procedures van de administratieve werking van de raden van de Orde vastleggen in draaiboeken, adviesnota’s, standaarddocumenten,…) en kwaliteitsborging (gebruik van deze instrumenten in de praktijk controleren);
 • Alle relevante wetteksten, reglementen en bestaande tuchtrechtspraak in acht nemen bij de uitvoering van de taken.

Je rapporteert aan het hoofd van de juridische dienst en werkt samen met de collega’s-juristen.

Profiel

 • uitmuntende schriftelijke vaardigheden, vooral aangaande teksten met een juridische en architectuur gerelateerde inslag;
 • notuleren tijdens vergaderingen met een sterk analytisch en synthetisch vermogen, vooral in complexe en/of juridische aangelegenheden;
 • diplomatisch, gestructureerd, nauwkeurig, beheerst en resultaatgericht handelen en daarbij tegengestelde belangen ombuigen en het gemeenschappelijke benadrukken;
 • in staat prioriteiten te stellen;
 • is bereid om soepel de eigen planning aan te passen aan de noden van de organisatie;
 • in staat zijn heel zelfstandig te werken, legt de nodige maturiteit aan de dag en werkt op een positieve manier samen;
 • beschikt over voldoende sociale vaardigheden waaronder assertiviteit, goede contactuele en communicatieve vaardigheden;
 • uiterst discreet en integer;
 • stevige basiskennis van de gangbare PC-software (Word, Outlook,…) is een vanzelfsprekendheid.

Vereiste studies en ervaring

Studies:

Je beschikt over een bachelordiploma in de rechten en je kan minstens 3 jaar functierelevante beroepservaring voorleggen.

Beschikken over een master in de rechten, ervaring als advocaat of als referendaris bij de rechtelijke macht is een pluspunt.

Talenkennis:

Uitstekend mondeling en schriftelijk NL, goede basis mondeling en schriftelijk FR en EN.

Ons aanbod

 • Wij bieden een uitdagende, gevarieerde job met veel zelfstandigheid binnen een boeiende werkomgeving;
 • Je werkt samen met enthousiaste collega’s;
 • Contract van onbepaalde duur, voltijds (38 uur/week);
 • Uitgebreid pakket aan extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering,…).

Plaats van tewerkstelling

Je zal hoofdzakelijk werkzaam zijn voor de provinciale raden Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.

Je moet bereid zijn je te verplaatsen naar de hoofdzetel van de Vlaamse Raad:

Orde van Architecten – Vlaamse Raad
Tour & Taxis – Koninklijk Pakhuis
Havenlaan 86c bus 101
1000 Brussel

Interesse?

Stuur dan jouw cv met motivatiebrief ter attentie van:

Orde van Architecten – Vlaamse Raad
Katrien Bal – verantwoordelijke Human Resources
Havenlaan 86c bus 101
1000 Brussel

E-mail: personeelszaken.vroa@ordevanarchitecten.be

02 november 2021