bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Gent investeert 10 miljoen euro in sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent

De Stad Gent gaat 10 miljoen euro investeren in sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent. Structurele maatregelen op Vlaams niveau blijven echter nodig, zegt het Gentse stadsbestuur. Met een patrimonium van ruim 9.000 woningen is WoninGent vandaag de tweede grootste sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen. De Stad Gent is hoofdaandeelhouder van WoninGent en wil het aanbod van sociale woningen in Gent uitbreiden.

In 2013 werd een investeringsplan opgemaakt voor de komende jaren, waaruit blijkt dat een derde van het patrimonium van WoninGent nood heeft aan grondige renovatie of vervanging. Voor een ander derde zijn ingrijpende deelrenovaties noodzakelijk en dit alles binnen een periode van 10 à 15 jaar. Ondertussen moet er met het oog op de toekomst ook geïnvesteerd worden in vervangings-en nieuwbouw, zoals gepland binnen het meerjarig investeringsplan.

Een grote renovatiebeweging moet alle gebouwen in orde stellen met de bestaande regelgeving, anders kunnen een aantal sociale woningen niet meer verhuurd worden. Om dat te vermijden zal de stad Gent een kapitaalverhoging doorvoeren van 10 miljoen euro. "De Stad Gent neemt als hoofdaandeelhouder van WoninGent haar verantwoordelijkheid", zegt schepen Sven Taeldeman van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen. We opteren om 10 miljoen euro te investeren, op korte termijn vooral in brandveiligheid en energie-efficiëntie. Op die manier zorgen we ervoor dat het patrimonium van WoninGent klaargestoomd wordt voor de toekomst."

Tegelijkertijd stelt de stad zich vragen bij de Vlaamse regelgeving voor sociale woningen. Sociale huisvestingsmaatschappijen opereren binnen een strikt wettelijk Vlaams kader. Het Kaderbesluit Sociale Huur bepaalt daarbij precies welke huishuur sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen aanrekenen aan hun bewoners. In het geval van WoninGent leidt dat tot een moeilijke situatie, wegens de hoge concentratie van mensen met een laag (vervangings)inkomen. Daardoor wordt zelden de basishuur aangerekend, maar een lager bedrag.

Bron: Belga

Meer weten? 
https://stad.gent/wonen-verbouwen/nieuws-evenementen/stad-gent-investeert-tien-miljoen-euro-sociale-huisvestingsmaatschappij-woningent 

04 december 2017