bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Gezocht: deskundigen op gebied van 'security by design', in kader van EU-project S.O.A.R.

In het kader van het door de EU gefinancierde project S.O.A.R. 'Strengthening the security and resilience of at-risk religious sites and communities' is de ACE op zoek naar deskundigen op het gebied van 'security by design' die zitting willen nemen in de jury van de wedstrijd en als deskundigen willen meewerken aan trainingen en beleidsbijeenkomsten. Kandidaturen indienen kan tot 15 september (nieuwe datum).

De ACE is een consortiumpartner in het door de EU gefinancierde project S.O.A.R. 'Strengthening the security and resilience of at-risk religious sites and communities'. Het hoofddoel van dit project is het vergroten van het bewustzijn van, en de capaciteit om te reageren op fysieke en menselijke bedreigingen voor de veiligheid van plaatsen waar erediensten worden gehouden. S.O.A.R. zal voorzien in opleiding, begeleiding en middelen, met de mogelijkheid van virtuele betrokkenheid voor praktijkgemeenschappen. De opleiding zal over het hele spectrum van het project worden verstrekt op EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau, in zeven EU-proeflidstaten: Frankrijk, Duitsland, België, Hongarije, Oostenrijk, Nederland en Denemarken.

De ACE is verantwoordelijk voor de organisatie van een wedstrijd in de hele EU om voorbeelden van beste praktijken op het gebied van architectuur van "security by design" te vinden. Deze zullen worden gebruikt om ontwerprichtsnoeren te ontwikkelen ter verbetering van de veiligheid van religieuze plaatsen en de bijbehorende openbare ruimten voor alle gelovigen en bezoekers.

Het concept van 'security by design' (SBD) integreert veiligheidsvoorzieningen in het ontwerp en de structuur van het gebouw. Deskundigen op het gebied van SBD, zoals planners van overheidsinstanties, architecten, ontwerpers, ingenieurs en religieuze leiders, zullen in de zeven proeflanden ondersteuning en opleiding bieden. In deze landen zullen nationale, regionale en lokale opleidingen worden gegeven, waarbij de nadruk zal liggen op meer samenwerking tussen veiligheidsdiensten en leiders van gebedshuizen met hun bredere gemeenschappen en overheidsinstanties.

Voor dit werk is ACE op zoek naar deskundigen op het gebied van security by design die zitting willen nemen in de jury van de wedstrijd en als deskundigen willen meewerken aan trainingen en beleidsbijeenkomsten.

Neem contact op met de ACE, als u uw kandidatuur wilt indienen tot 30 augustus op info@ace-cae.eu.

De vergoeding voor de deskundigen is in de begroting opgenomen, evenals de vergoeding van reiskosten.

Bovendien zal ACE workshops organiseren in Frankrijk, Duitsland, België, Hongarije, Oostenrijk, Nederland en Denemarken en daarom proberen we specifiek lokale architecten op korte termijn in dienst te nemen die deskundig zijn op het gebied van "security by design".

Voor meer informatie, bezoek de S.O.A.R. website: soarproject.eu

(originele tekst vertaald met DeepL)

02 september 2021