bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Instrumentendecreet en Decreet Woonreservegebieden

Op 24 mei 2023 keurde het Vlaams Parlement het Instrumentendecreet en het Decreet Woonreservegebieden goed.

  • Het Instrumentendecreet is een nieuw decreet dat een aantal realisatiegerichte en grondgebonden instrumenten uit verschillende regelgeving optimaliseert (o.a. lasten, planschade, koopplichten, planbaten, ..).
     
  • Het Decreet Woonreservegebieden wijzigt de manier waarop woonreservegebieden kunnen ontwikkeld worden. Er kunnen voortaan slechts vergunningen verleend worden nadat een gebied (of een deel ervan) door de gemeenteraad is vrijgegeven, via een procedure met openbaar onderzoek en adviezen.

Het Decreet Woonreservegebieden treedt in werking tien dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Voor het Instrumentendecreet treden slechts een beperkt aantal bepalingen kort na de publicatie in werking. De inwerkingtreding van de andere onderdelen is afhankelijk van de goedkeuring van uitvoeringsbesluiten of van een in het decreet bepaalde datum.

Meer informatie vinden u de webpagina’s van Omgeving Vlaanderen:

- Instrumentendecreet

- Decreet Woonreservegebied

De pagina’s worden gaandeweg aangevuld (o.a. met veelgestelde vragen en toelichtingen).

26 mei 2023