bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Kamer vraagt bescherming voor historische liften

De Kamer vraagt de federale regering om de historische liften van voor 1958 te beschermen. Dat staat in een resolutie die op 20 mei unaniem werd goedgekeurd in de plenaire vergadering.

In de tweede helft van de 19de eeuw kende België een bloeiende staalindustrie. Liften werden in die periode vaak gemaakt door gespecialiseerde ambachtslui en ontworpen door architecten, in lijn met de stijl van het gebouw. Veel van die liften hebben dus een belangrijke erfgoedwaarde.

Een Koninklijk Besluit van 2003 bepaalt echter dat liften die dateren van voor 1 januari 1958 tegen het einde van 2022 gemoderniseerd moeten worden, om veiligheidsredenen. De liften dreigen zo hun esthetische waarde te verliezen, vrezen Ecolo-Groen, PS, MR, DéFI en N-VA, die een resolutie indienden waarin de regering wordt gevraagd een oplossing uit te werken. Volgens die resolutie zijn trouwens al heel wat van de zowat 10.000 historische liften intussen gemoderniseerd of zelfs helemaal vervangen, waardoor de architectuur al verloren is gegaan.

Concreet vraagt de tekst een moratorium op de aanpassing van liften die voor 1958 in bedrijf werden gesteld, zodat er aan een oplossing kan worden gewerkt waarbij de erfgoedwaarde beschermd wordt terwijl ook de veiligheid wordt gegarandeerd. Volgens de Kamer bestaan daar al oplossingen voor, zoals elektronische lichtschermen. Daarnaast vraagt het halfrond dat eigenaars voldoende tijd krijgen om de aanpassingen daarna door te voeren.

Vorige maand keurde het Vlaams parlement ook al een resolutie goed waarin gevraagd wordt om een oplossing voor de historische liften. Federaal minister Pierre-Yves Dermagne heeft al laten verstaan dat hij werkt aan een uitstel van twee jaar van de deadline van eind 2022.

Bron: Belga

21 mei 2021