bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Kandidaten gezocht voor Vlaams Bouwmeester expertengroep

Indienen kandidaturen tot 21 juni 2021, 12u

Om uitvoering te geven aan de Visienota over het Vlaamse bouwmeesterschap die begin 2020 door de Vlaamse regering werd goedgekeurd, wordt een nieuwe expertengroep Vlaams Bouwmeester samengesteld. De expertengroep inspireert en ondersteunt het bouwmeesterschap. Hij wordt ingezet bij strategische visievorming, functioneert als een kwaliteitskamer en klankbord en draagt bij tot de versterking van het draagvlak voor het bouwmeesterschap.

Meer informatie op vlaamsbouwmeester.be

17 juni 2021