bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Loont Passie? 2021 - onderzoek naar de sociaaleconomische positie van creatieve professionals (incl. architecten)

In opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media en met steun van tal van organisaties uit de cultuur- en creatieve sector, waaronder ook de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten voerde de Onderzoeksgroep CuDOS van de Universiteit Gent in 2021 een breed onderzoek naar de sociaaleconomische positie van creatieve professionals. Ook architecten werden hierbij bevraagd. De resultaten van dit onderzoek werden gepubliceerd in het onderzoeksrapport 'Loont Passie? 2021'.

Het onderzoek ‘Loont Passie? 2021’ (pdf) volgt op het gelijknamige onderzoek uit 2016 en bestudeert de sociaaleconomische positie van de creatieve professionals in Vlaanderen. Via een online enquête en diverse focusgroepen werd ook ditmaal gepolst naar het sociaal-demografische profiel van creatieve professionals - waaronder opnieuw ook architecten -, hun diverse activiteiten, de inkomsten, beroepskosten, arbeidstevredenheid en noden tot ondersteuning.

Het staat nog altijd buiten kijf dat de creatieve professional zich uiterst flexibel organiseert en naar diverse inkomstenbronnen zoekt. De coronapandemie maakte deze processen fysiek en mentaal lastiger. Desondanks deze moeilijke periode en dankzij allerlei steunmaatregelen overwint wel nog altijd de wil en de overtuiging om te blijven creëren. Er is ook een samenvatting van het onderzoeksrapport beschikbaar.

 

 

 

06 mei 2022