bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Minister Schauvliege maakt 10 miljoen euro vrij voor onthardingsprojecten

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) maakt de komende twee jaar telkens 5 miljoen euro vrij voor onthardingsprojecten. Dat zijn projecten waarbij de bodem bijvoorbeeld wordt vrijgemaakt van beton of asfalt. Tot en met 9 november 2018 kunnen overheden, (burger)verenigingen, organisaties, bedrijven en scholen onthardingsprojecten indienen bij het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.

Vlaanderen wil niet alleen iets doen aan het systematisch verdwijnen van open ruimte, maar ook aan het probleem van de groeiende verharding van de bodem. Door die verharding, kan het regenwater moeilijker insijpelen en neemt het risico op wateroverlast en overstromingen toe.

Minister van Omgeving Joke Schauvliege wil nu onthardingsprojecten aanmoedigen en financieel ondersteunen. Via de website www.omgevingvlaanderen.be/ontharden kan er een subsidieaanvraag worden ingediend, die tot 75 procent van de onkosten dekt en maximaal 250.000 euro bedraagt. Elke aanvrager kan maximaal drie projecten indienen.

Drie types van onthardingsprojecten komen in aanmerking: onthardingsprojecten met quick win, coalitievormende onthardingsprojecten en systemische onthardingsprojecten.

  • Bij onthardingsprojecten met quick win gaat het om concrete dossiers die binnen de drie jaar kunnen uitgevoerd worden, zoals bijvoorbeeld een school die de speelplaats wil ontharden of een gemeente die een plein wil opbreken.
  • Bij coalitievormende onthardingsprojecten gaat het om een bepaald gebied dat men samen met anderen wil ontharden. Het gaat bijvoorbeeld om bewoners van een bouwblok die samen het binnenplein willen ontharden.
  • Systematische onthardingsprojecten zijn dan weer grootschalige projecten. Het gaat dan bijvoorbeeld om gemeenten die willen onderzoeken of bepaalde wegen of infrastructuur kunnen geschrapt worden of een bedrijvengroep die wil bekijken hoe ze structureel tot ontharding kan overgaan op haar terreinen.

Minister Schauvliege: "Met de subsidie voor onthardingsprojecten wil ik een aantal proeftuinen opstarten. Dit moet niet enkel leiden tot concrete onthardingen op het terrein maar ook tot kennisopbouw en -deling. Voor 2019 voorzie ik eveneens vijf miljoen euro voor onthardingsprojecten. Daarvoor zal volgend jaar een nieuwe projectoproep gelanceerd worden".

Bron: Belga

04 oktober 2018