bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

NAV-congres: Architecten willen nieuw wettelijk kader

Meer dan 9 op de 10 van de 340 aanwezige architecten op het afgelopen NAV-congres vonden dat de architectenwet van 1939 herschreven moet worden. Via voorzitter Kati Lamens riep het NAV de Orde van Architecten op om samen een voorstel tot wetswijziging klaar te stomen. Vooral de onverenigbaarheid van hun beroep met dat van aannemer of handelaar is voor velen een doorn in het oog.

Architecten verklaren best tevreden te zijn met hun loon, maar hopen toch op een aangepast wettelijk kader om hun taken, verantwoordelijkheden én verloning beter met elkaar in verhouding te brengen. 85% van de architecten vindt het contractueel overlaten van de werfcontrole en de bijhorende aansprakelijkheid aan een andere partij bespreekbaar.

Onlangs schreven enkele kranten dat architecten makkelijk en groot geld verdienen, zoals notarissen. Uit onderzoek van de universiteit Gent in opdracht van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz, waar ook de Orde van Architecten - Vlaamse Raad aan meewerkte, is echter gebleken dat veel architecten moeten spartelen om het hoofd boven water te houden.

De wetgeving rond het beroep van notaris heeft dan ook een verregaande modernisering doorgemaakt, terwijl architecten nog steeds werken in een wettelijk kader dat stamt uit de jaren 1920. Deze en andere drempels voor de sector werden onder de loep genomen tijdens het tweejaarlijkse congres van sectorfederatie NAV. Marnik Dehaen, de voorzitter van de Orde van Architecten, werd uitgenodigd om deel te nemen aan een panelgesprek.

Loon naar werk?

Het congres vertrok van de vaststelling dat de bouwwereld razendsnel evolueert. Onder de vleugels van de architect komen steeds meer regelgeving en altijd maar ruimere deelexpertises. Het marktaandeel van professionele opdrachtgevers blijft groeien en ook de doorbraak van BIM op grote schaal is nog slechts een kwestie van tijd. Architecten bekleden in dat geheel een unieke positie, want ze zijn de enigen die al deze elementen op een onafhankelijke en geïntegreerde manier aan elkaar kunnen verbinden.

Ondanks deze unieke positie hebben architecten het niet onder de markt. Uit een poll bij zo’n 180 aanwezige architecten blijkt dat een derde (34%) niet tevreden is over de verloning. Zes op de tien is tevreden, maar vindt het loon niet in verhouding tot de verantwoordelijkheden. Amper 6% verklaart zichzelf tevreden.

Duidelijke roep om verandering

94% van de architecten wil een nieuwe architectenwet: de helft (51%) wil dat die enkel de onverenigbaarheid met het beroep van aannemer uit de weg ruimt, 38% wil naast de onverenigbaarheid ook het monopolie geactualiseerd zien. De werfcontrole en de bijhorende aansprakelijkheid contractueel aan een andere partij overlaten? Dat is bespreekbaar voor 85% van de architecten – iets meer dan de helft vindt wel dat deze andere partij niettemin een architect moet zijn. Andere verwachtingen die ze aan een nieuwe wet stellen zijn: meer vrijheid om gediversifieerd te ondernemen en een betere regeling van gedeeltelijke opdrachten, o.a. met betrekking tot verantwoordelijkheden.

“De resultaten laten niets aan de verbeelding over”, aldus NAV-voorzitter Kati Lamens. “De architect wil verandering. Niet verwonderlijk ook: onze wet is geschreven in de jaren ’20 van de vorige eeuw, toen de bouwwereld er hélemaal anders uitzag. Als architecten willen we wel verder onafhankelijk blijven werken, maar anderzijds willen we ook meer commerciële bewegingsvrijheid hebben. Veel van onze kennis draagt bij tot de optimalisatie van projecten, maar we kunnen niet delen in de financiële winst die dat oplevert. Dat moet dringend veranderen. We gaan nu met NAV aan de slag om die visie uit te schrijven in concrete voorstellen. Gezien de roep om verandering zo duidelijk is, zal de Orde niet anders kunnen dan volgen. We hopen dan ook op hun medewerking.”

Bron: NAV, herwerking door Orde van Architecten

Foto: © Tim Van Wichelen

13 juni 2018