bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Neem deel aan de enquête CIRCULAIR BOUWEN 2022

Deze enquête (een privé-initiatief van architect Lien Hulstaert, ELLE architectuur) bevraagt de bouwsector en particulieren naar een stand van zaken, hun kennis over de doelstellingen van de Vlaamse Overheid en de termen die in de verschillende beleidsnota's gebruikt worden.

Bent u op de hoogte van de inhoud van de doelstellingen, de werkagenda’s, het bijhorende vakjargon? Is Vlaanderen echt klaar om de doelstellingen van Europa tegen 2030 te halen of moet er meer gebeuren?

Neem deel aan de enquête

07 september 2022