bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Nieuw op 1 januari - Btw op afbraak en heropbouw naar 6%, en verhoging en verlenging van Vlaamse premie

De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie werd verlengd tot eind 2022, en verhoogd van 7.500 naar 10.000 euro. De federale btw-verlaging voor afbraak en heropbouw, van 21 naar 6%, werd op 1 januari uitgebreid naar het hele land. Maar die verlaging geldt niet voor alle woningen. Enkel wie niet in aanmerking komt voor de federale btw-maatregel kan van de Vlaamse sloop- en heropbouwpremie genieten. Zo werken beide systemen aanvullend op elkaar, liet het kabinet van bevoegd Vlaams minister Demir weten.

De bestaande Vlaamse premie zou oorspronkelijk tot eind 2020 lopen. Met de verhoging wil Demir renoveerders een duw in de rug geven, maar ook de bouwsector, die zware hinder ondervindt van de coronacrisis, steunen. Er wordt een budget van 26 miljoen euro voorzien voor 2021 .

De federale regeling bestond al in een verlaging van de btw, van 21 naar 6%, voor heropbouwprojecten in 32 centrumsteden. Die btw-verlaging wordt begin 2021 eveneens verlengd, tot eind 2022, en uitgebreid tot het hele Belgische grondgebied. De verlaging geldt echter enkel tot 200 m² bewoonbare vloeroppervlakte en voor de enige en eigen woning. De bedoeling van de federale btw-verlaging is ook "een belangrijke fiscale stimulans" geven aan zowel bouwsector als belastingplichtigen. Daarnaast is er ook de positieve ecologische impact, omdat zo een deel van het woonpatrimonium versneld zal worden vernieuwd.

De Vlaamse premier moet online worden aangevraagd bij het VEKA, het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. Dat is vanaf 1 januari de nieuwe naam van het Vlaams Energieagetnschap (VEA), dat versterkt wordt met een deel van de afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (EKG) van het departement Omgeving.

Bron: Belga

Lees ook: Btw 6 % op afbraak en heropbouw: waarover gaat het?

Meer informatie over de btw-verlaging leest u in de programmawet (pagina  10) of in de memorie van toelichting (pagina 21).

 

04 januari 2021