bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Nieuw op 1 januari - Fiscaal gunstregime voor auteursrechten teruggeschroefd

De federale regering snoeit in het fiscaal gunstregime voor auteursrechten. Minder beroepsgroepen komen in aanmerking voor de regeling en er gelden nieuwe limieten.

Sinds 2008 worden auteursrechten onderworpen aan gunstigere belastingtarieven. Het fiscaal stelsel was aanvankelijk bedoeld voor schrijvers en kunstenaars, maar ook bijvoorbeeld architecten, softwareontwikkelaars en advocaten maken er gebruik van.

Volgens de federale regering wordt het systeem te ruim toegepast "als gevolg van onduidelijke definiëring". Daarom verkleint ze het toepassingsgebied nu naar de groepen waarvoor het fiscaal gunstregime in het leven werd geroepen.

Voor wie gebruik kan blijven maken van de regeling, verlaagt de komende jaren bovendien het deel van het totale inkomen dat als auteursrechten mag worden aangegeven. Het gaat om een tweede plafond, naast het absolute plafond van niet-geïndexeerd 37.500 euro (64.070 euro voor aanslagjaar 2023). Vanaf 1 januari 2023 mag maximaal 50 procent van het totale inkomen als auteursrechten aan een gunstig tarief worden belast. Vanaf 2024 zakt dat percentage naar 40 procent en vanaf 2025 naar 30 procent.

Voor beroepsgroepen die geen aanspraak meer mogen maken op een gunsttarief voor auteursrechten, is er volgend jaar nog in een uitdoofstelsel voorzien. Ook bij hen komt daarbij maximaal 50 procent van het totale inkomen in aanmerking, al wordt het maximumplafond bij hen gehalveerd.

Bron: Belga

05 januari 2023