bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Nieuw op 1 januari - Premie voor zonnepanelen halveert. Fiscaal voordeel voor installeren van laadpalen wordt verlaagd

De premie voor wie zonnepanelen op een dak installeert in Vlaanderen, wordt in 2023 gehalveerd tot maximaal 750 euro. Ook het fiscaal voordeel voor het installeren van laadpalen vermindert, zowel voor particulieren als bedrijven.

De premie wordt berekend op basis van het vermogen van de zonnepanelen zelf (en dus niet het vermogen van de omvormer). Ze bedraagt 150 euro per kilowattpiek (kWp) voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 75 euro per kWp van 4 tot 6 kWp. Dat komt overeen met maximaal 750 euro. De premie is bovendien begrensd tot 40 procent van de investeringskosten inclusief btw, vermeld op de facturen.

In 2024 zal de premie normaal gezien nog eens halveren, vanaf 2025 zal ze verdwijnen.

Het is de datum van de keuring van de installatie die telt voor de premie. Zij moet worden aangevraagd bij netbeheerder Fluvius.

Onder meer Nelectra, de federatie voor de elektrosector, had erop aangedrongen om het premiebedrag van 2022 - maximaal 1.500 euro - te verlengen. Veel mensen die dit jaar zonnepanelen hebben besteld en dus rekenden op een hogere premie, wachten er al maanden tevergeefs op omdat de installateurs door leveringsproblemen grote achterstand hebben opgelopen.

Maar Vlaams minister van Energie Zuhal Demir ging niet op die vraag in. De halvering op 1 januari blijft behouden. "We bouwen af omdat we niet willen vervallen in oversubsidies", zei Demir begin oktober in het Vlaams Parlement. "Experts zeggen dat de premies niet meer nodig zijn voor de rendabiliteit."

Fiscaal voordeel voor installeren van laadpalen wordt verlaagd

Het fiscaal voordeel voor het installeren van laadpalen vermindert, zowel voor particulieren als bedrijven. De regeling werd in september 2021 door de federale regering ingevoerd om een versnelde aangroei van de laadinfrastructuur voor elektrische wagens mogelijk maken in ons land.

Het fiscaal voordeel voor particulieren, zowel eigenaars als huurders, zakt op 1 januari 2023 van 45 naar 30 procent, op 1 januari 2024 naar 15 procent. Het voordeel wordt volgens federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem stelselmatig afgebouwd om mensen aan te zetten tot een snelle investering. Het bedrag waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend is wel beperkt tot 1.500 euro per laadpaal en per belastingplichtige. Het laadstation moet bovendien "intelligent" zijn en mag enkel gebruikmaken van groene stroom.

Ook bedrijven worden via een verhoogde investeringsaftrek gestimuleerd om laadpalen te plaatsen. Voor hen wordt het voordeel op 1 januari 2023 afgebouwd van 200 naar 150 procent. Hun laadinfrastructuur moet tijdens een deel van de dag ook toegankelijk zijn voor andere gebruikers.

Bron: Belga

05 januari 2023