bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Omgevingsloket - Orde van Architecten in overleg met kabinet en Departement Omgeving

Eind april vond er een overleg plaats op het kabinet van minister van Omgeving Joke Schauvliege in verband met het omgevingsloket. Ook de Orde van Architecten was hierbij aanwezig.

Vanuit de Orde werd aan het kabinet een nota overhandigd met vragen betreffende een aantal verbeteringen en wijzigingen aan het omgevingsloket.

Meer specifiek:

  • een duidelijker onderscheid tussen werken waarbij de medewerking van een architect verplicht is en werken die hiervan vrijgesteld zijn
  • de verplichting tot aanduiding van een architect die de controle op de werken zal uitvoeren (wet 20 februari 1939)
  • het bekomen van een rechtstreekse link met de databank van de Orde zodat enkel zij die gerechtigd zijn het beroep uit te oefenen de hoedanigheid van architect kunnen aannemen in het loket.
  • het in kennis stellen van de Orde van Architecten indien er na het indienen van het dossier een wijziging van architect gebeurd.

Ander onderwerp van gesprek was het ontbreken van de verplichting tot ondertekening van de vergunningsaanvraag door de aanvrager. Deze verplichting vraagt een wetswijziging.

Tijdens het overleg liet het kabinet weten dat het omgevingsloket tegen 2019 een nieuwe interface zal krijgen om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Op het gepaste moment zullen er ook nieuwe infosessies voor architecten worden georganiseerd.

Een volgend overleg, dit keer tussen de Orde van Architecten en het Departement Omgeving, vindt plaats eind mei. Dan wordt de op eind april ingediende nota verder besproken, in het bijzonder de rechtstreekse link met de databank van de Orde en het verdwijnen van het visum.

Brief naar steden en gemeenten

In afwachting van verder overleg heeft de Orde van Architecten alle Vlaamse steden en gemeentes aangeschreven om hen erop attent te maken dat het huidige omgevingsloket momenteel geen instrument heeft dat nagaat of de betrokkene daadwerkelijk architect is.

In de brief wordt gevraagd om waakzaam om te gaan met de architectengegevens in omgevingsvergunningsaanvragen. Bij twijfel kunnen steden en gemeenten zich wenden tot de Orde van Architecten.

16 mei 2018