bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Onderzoek Economische Inspectie naar informatieplicht architecten – waar u moet op letten

​​​​​​​Eerder lieten wij u weten dat de overheidsdienst Economische Inspectie onderzoek voert naar de informatie- en adviesplicht van architecten. Dit onderzoek heeft de bedoeling om na te gaan of handelaars en ondernemingen hun wettelijke verplichtingen nakomen op vlak van informatieverstrekking, prijsaanduidingen, klachtenbehandeling… Inmiddels vonden de eerste controles plaats.

De inspectiediensten controleren onder meer of onderstaande wettelijk verplichte elementen opgenomen zijn in uw architectenovereenkomst:

 • uw ondernemingsnummer en maatschappelijke zetel
 • het polisnummer van de verzekering beroepsaansprakelijkheid en de adresgegevens van de verzekeringsonderneming*
 • de belangrijkste kenmerken van de ondernemingsactiviteit, m.a.w. een omschrijving van de diensten die u zal leveren, de wijze van uitvoering, …
 • het ereloontarief of de wijze waarop het ereloon wordt berekend
 • de vermelding dat u bent ingeschreven bij de Orde van Architecten met aanduiding van de provinciale raad waaronder u valt en het adres van deze provinciale raad

* Uit de eerste controles blijkt dat ook de geografische dekking van uw polis beroepsaansprakelijkheid moet meegedeeld worden. De geografische dekking verschilt naargelang de verzekeraar waarbij uw polis beroepsaansprakelijkheid loopt.

Websites worden eveneens gecontroleerd op de vermelding van:

 • uw naam of handelsnaam
 • uw e-mailadres
 • het adres waar u bereikbaar bent en waar u werkt
 • uw ondernemingsnummer
 • de gegevens van de Orde van Architecten en de provinciale raad waar u bent ingeschreven
 • een verwijzing naar de gedragscode(s) waaraan de onderneming onderworpen is (hiervoor kan u linken naar het reglement van beroepsplichten op de site van de Orde)

Na de controle heeft u dertig dagen de tijd om u in regel te stellen en volgt er een nacontrole.

De architect is ook verplicht om op verzoek aanvullende informatie te verstrekken (=passieve informatieplicht), zoals informatie over de multidisciplinaire activiteiten en partnerships.

Hier vindt u een beperkt overzicht van wetsartikelen uit het WER die betrekking hebben op de informatie - en adviesplicht.

Alle informatie die u als architect aan de opdrachtgever moet verstrekken, vindt u terug in de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht (WER).

18 januari 2018