bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Onderzoek naar sociaal-economische positie van architecten in Vlaanderen

Wat houdt het beroep van architect juist in? Waar situeren architecten zich binnen de creatieve sector? Waaruit halen zij hun inkomsten en zijn er grote verschillen, tussen bijvoorbeeld mannen en vrouwen? Wat zijn de belangrijkste hindernissen die architecten ondervinden doorheen hun carrière? Om op deze vragen te antwoorden doet de Vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent een onderzoek naar de sociaal-economische situatie van architecten.

Met dit onderzoek wensen ze bij te dragen tot een onderbouwd beleid met meer gerichte ondersteuning van creatieve beroepen. Om de ondersteuning van verschillende beroepen binnen de creatieve sector ten volle te ontwikkelen is een correcte kijk op alle subsectoren cruciaal, waarbij er zowel oog is voor de disciplineoverstijgende als disciplinespecifieke facetten en problematieken. Vorig jaar werden reeds acteurs, regisseurs, muzikanten en (beeldend) kunstenaars bevraagd. Dit jaar wordt de onderzoeksgroep uitgebreid naar architecten en ontwerpers.

In de anonieme online-survey zullen onder meer vragen aan bod komen over de sociaal-economische situatie waarin architecten zich bevinden, de verschillende bronnen van inkomsten en uitgaven, de activiteiten die architecten stellen, en actuele bekommernissen.


De Orde van Architecten heeft de gegevens van haar ledenbestand ter beschikking gesteld om dit onderzoek mogelijk te maken. De ter beschikking gestelde adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek. De verwerking van de data gebeurt anoniem, achteraf wordt alle data ook vernietigd. Door de Orde van Architecten en de Universiteit Gent werd hiervoor een vertrouwelijkheidsovereenkomst afgesloten en ondertekend. In het kader van de verwerking van persoonsgegevens werd door de Universiteit Gent ook een contract afgesloten met de Privacycommissie.

10 november 2017