bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Ook Hasselt krijgt Kwaliteitskamer voor belangrijke bouwprojecten

Stefan Devoldere, decaan van de Faculteit Architectuur en Kunst van de Uhasselt en voormalig waarnemend Vlaams Bouwmeester, wil een expertenteam samenstellen dat in de toekomst moet waken over de kwaliteit van belangrijke bouwprojecten in de stad Hasselt. 

Deze zogenaamde ‘Kwaliteitskamer’ zal bestaan uit deskundigen in architectuur, stedenbouw, ruimtelijke planning, wonen, duurzaamheid en mobiliteit. Ze moet stad Hasselt adviseren en begeleiden bij grotere en strategische bouwprojecten. Er zal ook worden gewerkt aan een langetermijnvisie over ruimtelijke ordening die een leidraad zal vormen voor de begeleiding van actuele en toekomstige projecten. De start van de Kwaliteitskamer is gepland voor het voorjaar 2020. Eerst wordt nagegaan hoe de grotere Vlaamse steden aan kwaliteitsbewaking doen en zullen de initiatiefnemers gaan praten met de stadsbouwmeesters van Antwerpen, Gent en Brussel.

Regie weer in eigen handen

De stad Hasselt wil dat meer aandacht gaat naar de woonomgeving. Ook het zoeken naar nieuwe modellen voor betaalbaar wonen is een speerpunt. Het creëren van een aangename en betaalbare woonomgeving is niet alleen de verantwoordelijkheid van de overheid, maar ook van de projectontwikkelaar. Bouwprojecten met een belangrijke impact op het stadsbeeld worden besproken, geëvalueerd en getoetst. 

Het is niet de bedoeling dat de Kwaliteitskamer zich over elk bouwdossier in de stad zal buigen of uitspreken. Wel wordt ze bij de grotere projecten de ontbrekende schakel tussen de opdrachtgever, de bouwheer, de ontwerper en de stedelijke diensten. Belangrijk is dat kan worden gewerkt in alle onafhankelijkheid . 

31 oktober 2019