bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Oproep: Word insolventiefunctionaris - infosessies op 16 en 17 mei

Draag bij tot het aanreiken van oplossingen aan confraters in financiële moeilijkheden

Op 1 mei 2018 is de nieuwe insolventiewet in werking getreden. Voor architecten betekent dit onder meer dat zij een gerechtelijke reorganisatie kunnen starten om (een deel van) hun onderneming te redden of failliet kunnen worden verklaard. 

Insolventierechtbanken zijn niet vertrouwd met de uitoefening van het beroep van architect en de deontologische regels die hierop van toepassing zijn. Om die reden schrijft de nieuwe insolventiewet voor dat in bepaalde gevallen een insolventiefunctionaris-architect in de insolventieprocedure wordt betrokken.

Er zijn vijf types van insolventiefunctionarissen waarvoor u zich kandidaat kan stellen: gerechtsmandataris, voorlopig bewindvoerder (2 types), gerechtsmandataris voor de overdracht onder gerechtelijk gezag en medecurator.  

Wie komt in aanmerking voor kandidaatstelling?

Architect-natuurlijke personen die voldoen aan alle hierna vermelde voorwaarden:

 • minstens 10 jaar ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten binnen een periode van 15 jaar voorafgaand aan de kandidaatstelling tot insolventiefunctionaris
 • actueel ingeschreven zijn onder het deontologisch statuut van zelfstandig architect
 • niet onderworpen zijn aan een lopende tuchtstraf van schorsing
 • niet benoemd zijn als rechter in handelszaken
 • Een goede kennis van de deontologie en de bereidheid om zich te scholen in de insolventiewetgeving zijn een vereiste.  

Infosessies

Op woensdag 16 en donderdag 17 mei organiseert de Orde van Architecten – Vlaamse Raad infosessies over de rol en de taken van een insolventiefunctionaris.

SPREKER

Dirk Vermeersch, erevoorzitter rechtbank van koophandel Brugge en rechtskundig bijzitter Orde van Architecten.

PROGRAMMA

 • Basisprincipes van het insolventierecht
 • De rol van de insolventiefunctionaris-architect binnen het insolventierecht
  Wat zijn de taken van een insolventiefunctionaris-architect?
  Wat is de vergoeding van een insolventiefunctionaris-architect
 • De rol van de rechtbank van koophandel bij een insolventieprocedure
 • Werking van het digitaal platform RegSol
 • Q&A

INSCHRIJVEN

Schrijf u in door een mail te sturen naar juridische.dienst@ordevanarchitecten.be met vermelding van uw contactgegevens en de datum waarop uw wil deelnemen.
Deadline voor inschrijving: vrijdag 11 mei. 

PRAKTISCH

Wanneer: de infosessies vinden plaats op 16 en 17 mei van 14 u. tot 17.30 u.
Waar: Orde van Architecten -  Vlaamse Raad, Koninklijk Pakhuis (1ste ver.) Tour & Taxis, Havenlaan 86c, 1000 Brussel.
Deelname is gratis

MEER INFO 

Raadpleeg onze Q&A Insolventiefunctionaris.
Lees ook: nieuwe insolventiewet biedt oplossingen voor architecten in financiële moeilijkheden.

27 april 2018