bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Orde reageert op bericht Arch-Index 'Uurloon stagiair-architect'

In haar nummer 114 (mei - juni 2019) publiceerde Arch-Index een bericht over het uurloon van stagiair-architecten (p. 41). Gezien de ruimte voor interpretatie, wil de Orde van Architecten de zaken wat verduidelijken.

Onder de tabel met de minimum uurlonen voegde Arch-Index immers de volgende eigen mededeling toe: “De stagiair dient echter steeds zelf zijn loon te onderhandelen met de stagemeester. De vermelde bedragen dienen dus alleen als richtlijn. De Orde van Architecten kan een verplicht minimum uurloon niet afdwingen.”

Deze toevoeging laat uitschijnen dat de stagevergoeding vrijblijvend is en dat er geen rol voor de Orde van Architecten is weggelegd. Enige verduidelijking is hier dan ook op zijn plaats.

Eerst en vooral wil de Orde benadrukken dat zij al jaren ijvert voor een correcte vergoeding voor stagiair-architecten. Hierbij verwijzen wij naar artikel 12 van het Reglement van Beroepsplichten“Naargelang zijn statuut wordt de architect vergoed door honoraria, vacaties, wedde of bezoldigingen die hem middelen van bestaan kunnen verschaffen en die hem toelaten zijn beroep uit te oefenen in eer en waardigheid.”

In een recente uitspraak oordeelde de Raad van Beroep dat de verplichting om aan de stagiair een vergoeding te betalen die hem moet toelaten het beroep in eer en waardigheid uit te oefenen, niet rust op de stagiair, maar wel op de stagemeester, alsook dat het de taak is van de provinciale raden van de Orde van Architecten om hierover te waken.

Wanneer de overeengekomen stagevergoeding niet voldoet aan bovengenoemd artikel kan de bevoegde provinciale raad tuchtrechtelijk optreden.

 

10 juli 2019