bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Orde wil optreden tegen gemeentelijke willekeur bij behandeling bouwaanvragen en vraagt architecten om concrete cases

Heeft u ook te maken gehad met een stugge of (te) veeleisende stedenbouwkundige ambtenarij. Is uw bouwaanvraagdossier onontvankelijk verklaard omwille van een onduidelijke of irrelevante reden? Laat het ons weten.

De ervaring bij tal van architecten leert ons dat de aanpak en behandeling van bouwaanvragen nogal kan verschillen van gemeente tot gemeente. Bouwaanvraagdossiers worden onontvankelijk verklaard om irrelevante redenen of om redenen die voorheen nooit een probleem vormden. Milieu- en stedenbouwkundige ambtenaren worden steeds veeleisender en ketsen bouwaanvragen af omwille van ontbrekende details.

Vaak gaat het hierbij om zaken die niet echt relevant zijn voor het dossier. Zo vond een milieuambtenaar een grondboring noodzakelijk terwijl daar eigenlijk geen reden toe was. Een andere gemeente vereiste dan weer de detailplannen van een klein bijgebouw dat zou worden afgebroken. De afmetingen ervan stonden nochtans op het inplantingsplan en de gevels en het volume op het terreinprofiel. Dit zijn maar twee, ons bekende, gevallen die aantonen dat gemeenten en steden elk hun eigen eisen hanteren en er eigen interpretaties van de wet op nahouden.

De Orde van Architecten wil de willekeur bij steden en gemeentes een halt toeroepen en streeft naar meer éénvormigheid en versoepeling bij de behandeling van bouwaanvragen. Hiervoor hebben wij uw medewerking nodig.

Heeft u een vergelijkbare situatie meegemaakt bij de behandeling van uw bouwaanvraag? Omschrijf kort uw situatie en laat het ons dan weten via vlaamse.raad@ordevanarchitecten.be. 

Alle concrete cases zullen door de Orde worden gebundeld en meegenomen in verdere besprekingen met de bevoegde instanties.

18 januari 2018