bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Regels over uitoefening van beroep van vastgoedmakelaar toegevoegd aan het Reglement van beroepsplichten

De deontologische regels die toepasselijk zijn op architecten die op grond van hun inschrijving bij de Orde van Architecten het beroep van vastgoedmakelaar uitoefenen, zijn vanaf nu opgenomen in het Reglement van beroepsplichten dat bij Koninklijk besluit van 12 oktober 2021 is goedgekeurd.

De aanbeveling van 26 juni 2020 aangaande de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar door architecten wordt aldus vervangen door de artikelen 32 tot en met 44 van het nieuwe Reglement van beroepsplichten dat bindende kracht heeft. Daarnaast is artikel 10, 4° van het Reglement van beroepsplichten dat bepaalt dat “de architect tevens het beheer van de onroerende goederen mag aannemen en alle daarmee verbonden handelingen verrichten; deze bedrijvigheid mag echter niet worden uitgeoefend onder de vorm van een agentschap of van een zakenkantoor” geschrapt omwille van tegenstrijdigheid met het principe dat ook architect-rechtspersonen het beroep van vastgoedmakelaar kunnen uitoefenen.

Nuttige links:

Uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar

Reglement van beroepsplichten

15 november 2021