bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Rekenhof: Vlaanderen is "weinig ambitieus" inzake energie-efficiëntie overheidsgebouwen

De Vlaamse overheid legt de lat laag als het aankomt op inspanningen om de eigen gebouwen energie-efficiënter te maken. Dat zegt het Rekenhof in een rapport dat donderdag vrijgegeven werd. Het controleorgaan spreekt van "weinig ambitieuze doelstellingen", maar de doelstellingen tegen 2020 zijn wel al bereikt.

"In haar strijd voor de reductie van CO2-emissies en om haar klimaatdoelstellingen te behalen, eist Europa in enkele richtlijnen van haar lidstaten een verbetering van de energieprestaties en energie-efficiëntie van gebouwen", zegt het Rekenhof. "Zij heeft de overheden daarbij een voorbeeldfunctie toegemeten en een klemtoon gelegd op de renovatie van het gebouwenpatrimonium."

Volgens het Rekenhof kiest de Vlaamse regering met haar Vlaams energie-efficiëntieplan voor "een zeer lage doelstelling". De vooropgestelde doelstellingen met als deadline 2020 werden dan ook al in 2016 gehaald. De doelstelling van het Vlaams energie-efficiëntieplan komt ongeveer overeen met het plaatsen van 10 centimeter bijkomende dakisolatie in 30 gebouwen, stelt het Rekenhof.

Twee andere plannen, het actieplan energie-efficiëntie van het Vlaams Energiebedrijf (VEB) en het actieplan gebouwenportfolio van Het Facilitair Bedrijf, "zijn wel ambitieus, maar kwamen vrij laat tot stand gelet op hun horizon van 2020, waardoor ook de acties pas laat konden starten", klinkt het.

Vooral de financiering van het actieplan van het VEB is complex, zegt het Rekenhof. "De uitvoering verloopt minder optimaal en laat vertragingen optekenen. Het aantal voorgestelde projecten blijft voorlopig onder de verwachtingen, maar indien de al geselecteerde projecten zullen uitgevoerd zijn, zal volgens een eerste inschatting toch meer energie worden bespaard dan vooropgesteld. De lange terugverdientijden zullen vermoedelijk langer dan voorzien een beroep op bijkomende middelen van het Vlaams Klimaatfonds vereisen."

Bron: Belga

 

02 augustus 2018