bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Stad Brussel bevraagt inwoners voor nieuw Gemeentelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling

De stad Brussel lanceert een grootschalige enquête om haar inwoners te bevragen over de duurzame toekomst van hun stad. De enquête is een eerste stap in de ontwikkeling van een Gemeentelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO).

De stad Brussel lanceert een grootschalige enquête om haar inwoners te bevragen over de duurzame toekomst van hun stad. De enquête is een eerste stap in de ontwikkeling van een Gemeentelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO).

Een grootschalige communicatiecampagne in de MIVB-stations, op de voertuigen van de stad, op sociale media, op het grote scherm op het De Brouckèreplein en 80.000 flyers moeten zoveel mogelijk Brusselaars bereiken om in de enquête hun mening te geven over de duurzame richting waar de stad tegen 2040 heen moet. De vragenlijst brengt zeven thema's naar voren: het stedelijk weefsel, milieu, mobiliteit, samenleven, economische ontwikkeling en bestuur. De bevraagden kunnen hun mening geven over de huidige situatie in de stad, maar ook over de toekomstige ambities die voor hen prioritair zijn.

"Deze data vormen een waardevolle verrijking bovenop de bestaande analyse van de stad. Daarenboven stelt dit ons in staat om wijk per wijk een overzicht te krijgen van wat er leeft. Dit laat ons toe om een toekomstgericht stedelijk beleid uit te tekenen dat beantwoordt aan de noden van vandaag en de uitdagingen van morgen", zegt Ans Persoons, Brussels schepen voor Stedenbouw.

De resultaten van de enquête worden nadien door een extern studiebureau uitgewerkt tot een actieplan dat opnieuw zal worden afgetoetst met de Brusselaars via ateliers en workshops. Tegen eind 2020 moet het actieplan gefinaliseerd zijn en kan de stad starten met het uittekenen van het GPDO.

Bron: Belga
 

 

22 oktober 2019